Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::KernelHelp - Converteix l'ajuda de configuració del kernel des de/a fitxers
    PO

DESCRIPCIÓ

    Locale::Po4a::KernelHelp és un mòdul que ajuda en la traducció de la documentació de les
    opcions de configuració del kernel a altres llenguatges [humans].

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

    Aquest mòdul està acabat d'escriure, i necessita més proves. La major part de la feina
    consisteix en les eines emprades per analitzar aquest fitxer (i configurar el kernel),
    perquè puguin acceptar llegir la documentació d'un altre fitxer (traduït).

CONSULTEU TAMBÉ

    Pod::Parser, po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Man(3pm),
    Locale::Po4a::Pod(3pm),

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright 2002 per SPI, inc.

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els
    termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).