Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::KernelHelp - Converteix l'ajuda de configuració del
    kernel des de/a fitxers PO

DESCRIPCIÓ

    Locale::Po4a::KernelHelp és un mòdul que ajuda en la traducció de la
    documentació de les opcions de configuració del kernel a altres
    llenguatges [humans].

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

    Aquest mòdul està acabat d'escriure, i necessita més proves. La major
    part de la feina consisteix en les eines emprades per analitzar aquest
    fitxer (i configurar el kernel), perquè puguin acceptar llegir la
    documentació d'un altre fitxer (traduït).

CONSULTEU TAMBÉ

    Pod::Parser, po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm),
    Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm),

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright 2002 per SPI, inc.

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).