Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::LaTeX - Converteix documents LaTeX i derivats des de/a
    fitxers PO

DESCRIPCIÓ

    L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció
    (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de
    gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

    Locale::Po4a::LaTeX és un mòdul per ajudar en la traducció de documents
    LaTeX a altres llenguatges [humans]. També es pot utilitzar com a base
    per construir mòduls per documents basats en LaTeX.

    Aquest mòdul conté les definicions de les comandes i els entorns
    habituals de LaTeX.

    See the Locale::Po4a::TeX(3pm) manpage for the list of recognized
    options.

CONSULTEU TAMBÉ

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::TeX(3pm).

AUTORS

    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright 2004, 2005 per Nicolas FRANÇOIS
    <nicolas.francois@centraliens.net>.

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).