Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::LaTeX - Converteix documents LaTeX i derivats des de/a fitxers PO

DESCRIPCIÓ

    L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el
    manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren
    d'esperar, com ara en la documentació.

    Locale::Po4a::LaTeX és un mòdul per ajudar en la traducció de documents LaTeX a altres
    llenguatges [humans]. També es pot utilitzar com a base per construir mòduls per documents
    basats en LaTeX.

    Aquest mòdul conté les definicions de les comandes i els entorns habituals de LaTeX.

    See the Locale::Po4a::TeX(3pm) manpage for the list of recognized options.

CONSULTEU TAMBÉ

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::TeX(3pm).

AUTORS

    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright 2004, 2005 per Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els
    termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).