Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::Sgml - Converteix documents SGML des de/a fitxers PO

DESCRIPCIÓ

    L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció
    (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de
    gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

    Locale::Po4a::SgmL és un mòdul per ajudar en la traducció de documents
    en el format SGML a altres llenguatges [humans].

    This module uses nsgmls to parse the SGML files. Make sure it is
    installed. Also make sure that the DTD of the SGML files are installed
    in the system.

OPCIONS QUE ACCEPTA AQUEST MÒDUL

    debug
      Llista separada per espais de les paraules clau que indiquen quina
      part voleu depurar. Els valors possibles són: tag, generic,
      entities i refs.

    verbose
      Dóna més informació sobre què està passant.

    translate
      Llista separada per espais dels tags extra (a part dels que
      proveeix el DTD) el contingut dels quals ha de formar un msgid
      extra.

    section
      Llista separada per espais dels tags extra (a part dels que
      proveeix el DTD) que contenen altres tags, alguns dels quals poden
      ser de la categoria translate.

    indent
      Space separated list of tags which increase the indentation level.

    verbatim
      La disposició dins d'aquests tags no s'ha de canviar. El paràgraf
      no es justificarà, i no s'afegiran espais d'indentació ni noves
      línies amb propòsits cosmètics.

    empty
      Tags que no necessiten tancament.

    ignore
      Tags ignored and considered as plain char data by po4a. That is to
      say that they can be part of an msgid. For example, <b> is a good
      candidate for this category since putting it in the translate
      section would create msgids not being whole sentences, which is
      bad.

    attributes
      A space separated list of attributes that need to be translated.
      You can specify the attributes by their name (for example, "lang"),
      but you can also prefix it with a tag hierarchy, to specify that
      this attribute will only be translated when it is into the
      specified tag. For example: <bbb><aaa>lang specifies that the lang
      attribute will only be translated if it is in an <aaa> tag, which
      is in a <bbb> tag. The tag names are actually regular expressions
      so you can also write things like <aaa|bbbb>lang to only translate
      lang attributes that are in an <aaa> or a <bbb> tag.

    qualify
      A space separated list of attributes for which the translation must
      be qualified by the attribute name. Note that this setting
      automatically adds the given attribute into the 'attributes' list
      too.

    force
      Proceed even if the DTD is unknown or if nsgmls finds errors in the
      input file.

    include-all
      Per defecte, per la comoditat del traductor, se salten els msgids
      que contenen només una entitat (com ara '&version;'). Si no es vol
      aquesta optimització, es pot activar aquesta opció. Pot ser útil si
      el document conté construccions com ara "<title>&Aacute;</title>",
      encara que dubto que mai passin coses així...

    ignore-inclusion
      Space separated list of entities that won't be inlined. Use this
      option with caution: it may cause nsgmls (used internally) to add
      tags and render the output document invalid.

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

    The result is perfect. I.e., the generated documents are exactly the
    same. But there are still some problems:

    · La sortida d'error de nsgmls es redirigeix cap a /dev/null, cosa
     clarament negativa. No sé com millorar-ho.

     El problema és que he de "protegir" les inclusions condicionals (com
     ara, les coses com "<! [ %foo [" i "]]>") abans de passar-ho a
     nsgmls. Sinó, nsgmls s'ho menja, i no sé com restaurar-ho al document
     final. Per tal d'evitar-ho, ho reescric com a "{PO4A-beg-foo}" i
     "{PO4A-end}".

     El problema d'això és que "{PO4A-end}" i companyia són vàlids en el
     document (però no en un tag <p> o semblant).

     Everything works well with nsgmls's output redirected that way, but
     it will prevent us from detecting that the document is badly
     formatted.

    · Només funciona amb els dtds de DebianDoc i DocBook DTD. Hauria de ser
     molt fàcil afegir suport per a un nou DTD. El mecanisme és el mateix
     per a tots els DTD, tan sols heu de donar una llista dels tags
     existents i algunes de les seves característiques.

     Estic d'acord, això s'ha de documentar millor, però encara es
     considera beta, i odio documentar coses que poden/han de canviar.

    · Atenció, el suport de DTDs encara és força experimental. No he llegit
     cap manual de referència per trobar la definició de tots els tags.
     Només he afegit la definició de tags al mòdul fins que ha funcionat
     per alguns documents que he trobat a la xarxa. Si el vostre document
     utilitza més tags que el meu, no funcionarà. Però com he dit abans,
     hauria de ser molt fàcil d'arreglar.

     Només he provat DocBook amb SAG (Guia d'Administrador de Sistemes,
     System Administrator Guide), però és un document força gran, i hauria
     d'utilitzar la majoria de característiques de DocBook.

     Per DebianDoc, he provat amb alguns manuals del DDP, però no tots
     encara.

    · En cas d'inclusió de fitxers, la cadena de referència del fitxer PO
     (és a dir, línies com ara "#: en/titletoc.sgml:9460") serà errònia.

     Això passa perquè preprocesso el fitxer per protegir les inclusions
     condicionals (és a dir, les coses com "<! [ %foo [" i "]]>") i
     algunes entitats (com &version;) de nsgmls perquè vull que es
     conservin sense canvis en el document generat. Per fer-ho, faig una
     còpia temporal del fitxer d'entrada i li faig tots els canvis que
     vull abans de passar-lo a nsgmls per analitzar-lo.

     So that it works, I replace the entities asking for a file inclusion
     by the content of the given file (so that I can protect what needs to
     in subfile also). But nothing is done so far to correct the
     references (i.e., filename and line number) afterward. I'm not sure
     what the best thing to do is.

AUTORS

    This module is an adapted version of sgmlspl (SGML postprocessor for
    the SGMLS and NSGMLS parsers) which was:

    Copyright (c) 1995 per David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>

    L'adaptació per po4a ha estat feta per:

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright (c) 1995 per David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>
    Copyright 2002, 2003, 2004, 2005 per SPI, inc.

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).