Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::Sgml - Converteix documents SGML des de/a fitxers PO

DESCRIPCI'O

    L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) es facilitar la traduccio
    (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de
    gettext en arees on no eren d'esperar, com ara en la documentacio.

    Locale::Po4a::SgmL es un modul per ajudar en la traduccio de documents
    en el format SGML a altres llenguatges [humans].

    This module uses nsgmls to parse the SGML files. Make sure it is
    installed. Also make sure that the DTD of the SGML files are installed
    in the system.

OPCIONS QUE ACCEPTA AQUEST M`ODUL

    debug
      Llista separada per espais de les paraules clau que indiquen quina
      part voleu depurar. Els valors possibles son: tag, generic,
      entities i refs.

    verbose
      Dona mes informacio sobre que esta passant.

    translate
      Llista separada per espais dels tags extra (a part dels que
      proveeix el DTD) el contingut dels quals ha de formar un msgid
      extra.

    section
      Llista separada per espais dels tags extra (a part dels que
      proveeix el DTD) que contenen altres tags, alguns dels quals poden
      ser de la categoria translate.

    indent
      Space separated list of tags which increase the indentation level.

    verbatim
      La disposicio dins d'aquests tags no s'ha de canviar. El paragraf
      no es justificara, i no s'afegiran espais d'indentacio ni noves
      linies amb proposits cosmetics.

    empty
      Tags que no necessiten tancament.

    ignore
      Tags ignored and considered as plain char data by po4a. That is to
      say that they can be part of an msgid. For example, <b> is a good
      candidate for this category since putting it in the translate
      section would create msgids not being whole sentences, which is
      bad.

    attributes
      A space separated list of attributes that need to be translated.
      You can specify the attributes by their name (for example, "lang"),
      but you can also prefix it with a tag hierarchy, to specify that
      this attribute will only be translated when it is into the
      specified tag. For example: <bbb><aaa>lang specifies that the lang
      attribute will only be translated if it is in an <aaa> tag, which
      is in a <bbb> tag. The tag names are actually regular expressions
      so you can also write things like <aaa|bbbb>lang to only translate
      lang attributes that are in an <aaa> or a <bbb> tag.

    qualify
      A space separated list of attributes for which the translation must
      be qualified by the attribute name. Note that this setting
      automatically adds the given attribute into the 'attributes' list
      too.

    force
      Proceed even if the DTD is unknown or if nsgmls finds errors in the
      input file.

    include-all
      Per defecte, per la comoditat del traductor, se salten els msgids
      que contenen nomes una entitat (com ara '&version;'). Si no es vol
      aquesta optimitzacio, es pot activar aquesta opcio. Pot ser util si
      el document conte construccions com ara "<title>&Aacute;</title>",
      encara que dubto que mai passin coses aixi...

    ignore-inclusion
      Space separated list of entities that won't be inlined. Use this
      option with caution: it may cause nsgmls (used internally) to add
      tags and render the output document invalid.

ESTAT D'AQUEST M`ODUL

    The result is perfect. I.e., the generated documents are exactly the
    same. But there are still some problems:

    o La sortida d'error de nsgmls es redirigeix cap a /dev/null, cosa
     clarament negativa. No se com millorar-ho.

     El problema es que he de "protegir" les inclusions condicionals (com
     ara, les coses com "<! [ %foo [" i "]]>") abans de passar-ho a
     nsgmls. Sino, nsgmls s'ho menja, i no se com restaurar-ho al document
     final. Per tal d'evitar-ho, ho reescric com a "{PO4A-beg-foo}" i
     "{PO4A-end}".

     El problema d'aixo es que "{PO4A-end}" i companyia son valids en el
     document (pero no en un tag <p> o semblant).

     Everything works well with nsgmls's output redirected that way, but
     it will prevent us from detecting that the document is badly
     formatted.

    o Nomes funciona amb els dtds de DebianDoc i DocBook DTD. Hauria de ser
     molt facil afegir suport per a un nou DTD. El mecanisme es el mateix
     per a tots els DTD, tan sols heu de donar una llista dels tags
     existents i algunes de les seves caracteristiques.

     Estic d'acord, aixo s'ha de documentar millor, pero encara es
     considera beta, i odio documentar coses que poden/han de canviar.

    o Atencio, el suport de DTDs encara es forca experimental. No he llegit
     cap manual de referencia per trobar la definicio de tots els tags.
     Nomes he afegit la definicio de tags al modul fins que ha funcionat
     per alguns documents que he trobat a la xarxa. Si el vostre document
     utilitza mes tags que el meu, no funcionara. Pero com he dit abans,
     hauria de ser molt facil d'arreglar.

     Nomes he provat DocBook amb SAG (Guia d'Administrador de Sistemes,
     System Administrator Guide), pero es un document forca gran, i hauria
     d'utilitzar la majoria de caracteristiques de DocBook.

     Per DebianDoc, he provat amb alguns manuals del DDP, pero no tots
     encara.

    o En cas d'inclusio de fitxers, la cadena de referencia del fitxer PO
     (es a dir, linies com ara "#: en/titletoc.sgml:9460") sera erronia.

     Aixo passa perque preprocesso el fitxer per protegir les inclusions
     condicionals (es a dir, les coses com "<! [ %foo [" i "]]>") i
     algunes entitats (com &version;) de nsgmls perque vull que es
     conservin sense canvis en el document generat. Per fer-ho, faig una
     copia temporal del fitxer d'entrada i li faig tots els canvis que
     vull abans de passar-lo a nsgmls per analitzar-lo.

     So that it works, I replace the entities asking for a file inclusion
     by the content of the given file (so that I can protect what needs to
     in subfile also). But nothing is done so far to correct the
     references (i.e., filename and line number) afterward. I'm not sure
     what the best thing to do is.

AUTORS

    This module is an adapted version of sgmlspl (SGML postprocessor for
    the SGMLS and NSGMLS parsers) which was:

    Copyright (c) 1995 per David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>

    L'adaptacio per po4a ha estat feta per:

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

DRET DE C`OPIA I LLIC`ENCIA

    Copyright (c) 1995 per David Megginson <dmeggins@aix1.uottawa.ca>
    Copyright 2002, 2003, 2004, 2005 per SPI, inc.

    Aquest programa es programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).