Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::TeX - Converteix documents TeX i derivats des de/a
    fitxers PO

DESCRIPCI'O

    L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) es facilitar la traduccio
    (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de
    gettext en arees on no eren d'esperar, com ara en la documentacio.

    Locale::Po4a::Texinfo es un modul per ajudar en la traduccio de
    documents en el format Texinfo a altres llenguatges [humans].

    This module contains the definitions of common Texinfo commands and
    environments.

ESTAT D'AQUEST M`ODUL

    This module is still beta. Please send feedback and feature requests.

CONSULTEU TAMB'E

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::TeX(3pm).

AUTORS

    Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>

DRET DE C`OPIA I LLIC`ENCIA

    Copyright 2004-2007 per Nicolas FRANCOIS
    <nicolas.francois@centraliens.net>.

    Aquest programa es programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).