Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::TeX - Converteix documents TeX i derivats des de/a fitxers PO

DESCRIPCIÓ

    L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el
    manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren
    d'esperar, com ara en la documentació.

    Locale::Po4a::Texinfo és un mòdul per ajudar en la traducció de documents en el format
    Texinfo a altres llenguatges [humans].

    This module contains the definitions of common Texinfo commands and environments.

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

    This module is still beta. Please send feedback and feature requests.

CONSULTEU TAMBÉ

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::TeX(3pm).

AUTORS

    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright 2004-2007 per Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els
    termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).