Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kbuildsycoca4 - Refa el cau de configuracio del sistema.

SINOPSIS

    kbuildsycoca4 [[--nosignal] | [--noincremental] | [--checkstamps] |
           [--nocheckfiles] | [--global] | [--menutest] |
           [--track menu-id] | [--help] | [--help-qt] | [--help-kde]
           | [--help-all] | [--author] | [-v, --version] |
           [--license]]

DESCRIPCI'o

    kbuildsycoca4, forma part de les eines de linia d'ordres del KDE i
    assegura l'adequada operacio d'aquest en llegir tots els fitxers
    .desktop, ..xml, i .protocol per a construir una base de dades binaria.

    El mateix KDE accedeix a aquesta base de dades durant l'operacio per a
    proveir la informacio de configuracio que necessita un programa per a
    executar-se.

    Aquesta eina forma part de ksycoca4, que mante la memoria cau de la
    configuracio del sistema KDE

OPCIONS

    --nosignal
      No senyala les aplicacions per actualitzar

    --noincremental
      Deshabilita l'actualitzacio incremental, torna a llegir-ho tot

    --checkstamps
      Comprova les marques de temps del fitxer

    --nocheckfiles
      Desactiva la comprovacio de fitxers (perillos)

    --global
      Crea una base de dades global

    --menutest
      Executa nomes una prova de generacio de menu

    --track menu-ID
      Segueix l'identificador de menu per a la depuracio

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions

    --help-qt
      Mostra les opcions especifiques de Qt

    --help-kde
      Mostra les opcions especifiques de KDE

    --help-all
      Mostra totes les opcions

    --author
      Mostra informacio de l'autor

    -v, --version
      Mostra informacio de la versio

    --license
      Mostra informacio de llicencia

'US

    Una manera estandard per executar aquest programa es simplement
    especificant l'ordre seguent a l'indicatiu kbuildsycoca4

FITXERS

    /var/tmp/kde-$USER/ksycoca4
      El directori per omissio a on s'emmagatzemaran els fitxers de
      memoria cau.

VARIABLES D'ENTORN

    $KDEDIRS
      Especifica quins directoris formen part de la instal.lacio de KDE

    $KDESYCOCA
      Especifica el cami al fitxer de la base de dades sycoca

VEURE TAMB'e

    kdeinit4

ERRORS

    Probablement hi ha molts errors. Useu bugs.kde.org[1] per a
    informar-los.

AUTHOR

    Darian Lanx <content@openprojects.net>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org