Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kcookiejar4 - Dimoni de galetes HTTP de KDE

SINOPSIS

    kcookiejar4 [--help] [Opcions-generiques] [Opcions-de-Qt-]
          [Opcions-de-KDE] [--shutdown] [--remove domini]
          [--remove-all] [--reload-config]

DESCRIPCI'o

    kcookiejar4 manipula les galetes HTTP proporcionant un servei D-BUS per
    a desar/recuperar/esborrar les galetes.

OPCIONS GEN`eRIQUES

    --author
      Mostra informacio de l'autor.

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions.

    --help-all
      Mostra totes les opcions.

    --help-kde
      Mostra les opcions especifiques de KDE.

    --help-qt
      Mostra les opcions especifiques de Qt.

    --license
      Mostra informacio de llicencia.

    -v--version
      Mostra informacio de la versio

OPCIONS D'APLICACI'o

    --shutdown
      Atura el pot de galetes i el servei D-BUS.

    --remove domini
      Esborra les galetes per al domini del pot de galetes.

    --remove-all
      Esborra totes les galetes del pot de galetes.

    --reaload-config
      Torna a carregar el fitxer de configuracio.

'US

    El navegador web konqueror utilitza kcookiejar4 per a desar i gestionar
    galetes usant el servei D-Bus que proporciona kcookiejar4.

    Quan s'executa l'ordre kcookiejar4 sense parametres, proporciona un
    servei D-BUS per a gestionar les galetes HTTP.

    Quan s'inicia kcookiejar4 amb parametres, realitza tasques addicionals
    proporcionades pel pot de galetes, com esborrar les galetes d'un
    domini.

VEURE TAMB'e

    kdeoptions(7), qtoptions(7)

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a
    informar-ne.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Dawit Alemayehu <adawit@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org