Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kdeinit4 - El llançador de processos del KDE.

SINOPSIS

    kdeinit4 [--help] [[--no-fork] | [--no-kded] | [--suicide]] [[+programes] | [programes]]

DESCRIPCIó

    kdeinit4 és un llançador de processos semblant a l'ordre init que s'utilitza per a
    l'arrencada de UNIX. Executa els programes de KDE i els mòduls per a carregar de kdeinit
    (KLM) iniciant-los de forma més eficient.

    L'ús de kdeinit4 per a llançar una aplicació KDE fa que el temps d'inici d'una aplicació
    KDE típica sigui dues vegades més ràpid i redueix el consum de memòria de manera
    substancial.

    kdeinit4 està enllaçat contra totes les biblioteques que necessita una aplicació KDE
    estàndard. Mitjançant aquesta tècnica, l'inici d'una aplicació és molt més ràpid per que
    només es necessita enllaçar a l'aplicació mateixa, mentre que en altre cas es necessita
    enllaçar tant a l'aplicació com a les biblioteques que usa.

DESAVANTATGES

    El nom del procés d'una aplicació engegada mitjançant kdeinit4 és «kdeinit4». Aquest
    problema es pot corregir en cert grau canviant el nom de l'aplicació com es mostra amb ps.
    De totes maneres, aplicacions com killall tan sols veuran kdeinit4 com a nom de procés.
    Per a solucionar-ho utilitzeu kdekillall (de kdesdk/scripts) per a les aplicacions
    engegades mitjançant kdeinit4.

OPCIONS

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions

    --no-fork
      No bifurcar, és a dir, no sortir fins que finalitzin tots els programes executats

    --no-kded
      No inicia el kded

    --suicide
      Finalitza quan no quedin aplicacions KDE en execució

    +programes
      executa el programa amb les peticions de manipulació

    programes
      executa els programes sense peticions de manipulació

ÚS

    Una manera estàndard per executar aquest programa és simplement especificant l'ordre
    següent a l'indicatiu kdeinit4 programa o kdeinit4 +programa

FITXERS

    /tmp/kde-$USER/kdeinit4_$INSTANCE
      ...

VARIABLES D'ENTORN

    $HOME
      Especifica el directori inici de l'usuari actual

    $KDE_HOME_READONLY
      Especifica si el directori inici de l'usuari actual és de només lectura

    $KDE_IS_PRELINKED
      Si està establerta, indica a kdeinit4 que els programes KDE estan pre-enllaçats.

      (El pre-enllaçat és un procés que us permet augmentar la velocitat del procés
      d'enllaçat dinàmic).

    $KDE_DISPLAY
      Si està establerta, indica a kdeinit4 que s'està executant en un escriptori KDE.

VEURE TAMBé

    kded, kdekillall

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Mario Weilguni <mweilguni@sime.com>
      Author.

    Lubos Lunak <l.lunak@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org