Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kdeinit4 - El llançador de processos del KDE.

SINOPSIS

    kdeinit4 [--help] [[--no-fork] | [--no-kded] | [--suicide]]
        [[+programes] | [programes]]

DESCRIPCIó

    kdeinit4 és un llançador de processos semblant a l'ordre init que
    s'utilitza per a l'arrencada de UNIX. Executa els programes de KDE i
    els mòduls per a carregar de kdeinit (KLM) iniciant-los de forma més
    eficient.

    L'ús de kdeinit4 per a llançar una aplicació KDE fa que el temps
    d'inici d'una aplicació KDE típica sigui dues vegades més ràpid i
    redueix el consum de memòria de manera substancial.

    kdeinit4 està enllaçat contra totes les biblioteques que necessita una
    aplicació KDE estàndard. Mitjançant aquesta tècnica, l'inici d'una
    aplicació és molt més ràpid per que només es necessita enllaçar a
    l'aplicació mateixa, mentre que en altre cas es necessita enllaçar tant
    a l'aplicació com a les biblioteques que usa.

DESAVANTATGES

    El nom del procés d'una aplicació engegada mitjançant kdeinit4 és
    «kdeinit4». Aquest problema es pot corregir en cert grau canviant el
    nom de l'aplicació com es mostra amb ps. De totes maneres, aplicacions
    com killall tan sols veuran kdeinit4 com a nom de procés. Per a
    solucionar-ho utilitzeu kdekillall (de kdesdk/scripts) per a les
    aplicacions engegades mitjançant kdeinit4.

OPCIONS

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions

    --no-fork
      No bifurcar, és a dir, no sortir fins que finalitzin tots els
      programes executats

    --no-kded
      No inicia el kded

    --suicide
      Finalitza quan no quedin aplicacions KDE en execució

    +programes
      executa el programa amb les peticions de manipulació

    programes
      executa els programes sense peticions de manipulació

ÚS

    Una manera estàndard per executar aquest programa és simplement
    especificant l'ordre següent a l'indicatiu kdeinit4 programa o kdeinit4
    +programa

FITXERS

    /tmp/kde-$USER/kdeinit4_$INSTANCE
      ...

VARIABLES D'ENTORN

    $HOME
      Especifica el directori inici de l'usuari actual

    $KDE_HOME_READONLY
      Especifica si el directori inici de l'usuari actual és de només
      lectura

    $KDE_IS_PRELINKED
      Si està establerta, indica a kdeinit4 que els programes KDE estan
      pre-enllaçats.

      (El pre-enllaçat és un procés que us permet augmentar la velocitat
      del procés d'enllaçat dinàmic).

    $KDE_DISPLAY
      Si està establerta, indica a kdeinit4 que s'està executant en un
      escriptori KDE.

VEURE TAMBé

    kded, kdekillall

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a
    informar-ne.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Mario Weilguni <mweilguni@sime.com>
      Author.

    Lubos Lunak <l.lunak@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org