Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kdeinit4 - El llancador de processos del KDE.

SINOPSIS

    kdeinit4 [--help] [[--no-fork] | [--no-kded] | [--suicide]]
        [[+programes] | [programes]]

DESCRIPCI'o

    kdeinit4 es un llancador de processos semblant a l'ordre init que
    s'utilitza per a l'arrencada de UNIX. Executa els programes de KDE i
    els moduls per a carregar de kdeinit (KLM) iniciant-los de forma mes
    eficient.

    L'us de kdeinit4 per a llancar una aplicacio KDE fa que el temps
    d'inici d'una aplicacio KDE tipica sigui dues vegades mes rapid i
    redueix el consum de memoria de manera substancial.

    kdeinit4 esta enllacat contra totes les biblioteques que necessita una
    aplicacio KDE estandard. Mitjancant aquesta tecnica, l'inici d'una
    aplicacio es molt mes rapid per que nomes es necessita enllacar a
    l'aplicacio mateixa, mentre que en altre cas es necessita enllacar tant
    a l'aplicacio com a les biblioteques que usa.

DESAVANTATGES

    El nom del proces d'una aplicacio engegada mitjancant kdeinit4 es
    <<kdeinit4>>. Aquest problema es pot corregir en cert grau canviant el
    nom de l'aplicacio com es mostra amb ps. De totes maneres, aplicacions
    com killall tan sols veuran kdeinit4 com a nom de proces. Per a
    solucionar-ho utilitzeu kdekillall (de kdesdk/scripts) per a les
    aplicacions engegades mitjancant kdeinit4.

OPCIONS

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions

    --no-fork
      No bifurcar, es a dir, no sortir fins que finalitzin tots els
      programes executats

    --no-kded
      No inicia el kded

    --suicide
      Finalitza quan no quedin aplicacions KDE en execucio

    +programes
      executa el programa amb les peticions de manipulacio

    programes
      executa els programes sense peticions de manipulacio

'US

    Una manera estandard per executar aquest programa es simplement
    especificant l'ordre seguent a l'indicatiu kdeinit4 programa o kdeinit4
    +programa

FITXERS

    /tmp/kde-$USER/kdeinit4_$INSTANCE
      ...

VARIABLES D'ENTORN

    $HOME
      Especifica el directori inici de l'usuari actual

    $KDE_HOME_READONLY
      Especifica si el directori inici de l'usuari actual es de nomes
      lectura

    $KDE_IS_PRELINKED
      Si esta establerta, indica a kdeinit4 que els programes KDE estan
      pre-enllacats.

      (El pre-enllacat es un proces que us permet augmentar la velocitat
      del proces d'enllacat dinamic).

    $KDE_DISPLAY
      Si esta establerta, indica a kdeinit4 que s'esta executant en un
      escriptori KDE.

VEURE TAMB'e

    kded, kdekillall

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a
    informar-ne.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Mario Weilguni <mweilguni@sime.com>
      Author.

    Lubos Lunak <l.lunak@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org