Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    meinproc4 - Traductor KDE per a XML

SINOPSIS

    meinproc4 [--help] [Opcions-generiques] [Opcions-de-Qt]
         [Opcions-de-KDE] [--cache fitxer] [--check] [--htdig]
         [--srcdir] [--param clau=valor] [[[-o] | [--output]] fitxer]
         [--stdout] [--stylesheet xsl] fitxer_docbook

DESCRIPCI'o

    meinproc4 converteix fitxers DocBook a HTML.

OPCIONS GEN`eRIQUES

    --author
      Mostra informacio de l'autor.

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions.

    --help-all
      Mostra totes les opcions.

    --help-kde
      Mostra les opcions especifiques de KDE.

    --help-qt
      Mostra les opcions especifiques de Qt.

    --license
      Mostra informacio de llicencia.

    -v--version
      Mostra informacio de la versio

OPCIONS D'APLICACI'o

    --cache fitxer
      Crea un fitxer de cau per al document

    --check
      Comprova la validesa del document

        La sortida pot ser una mica intimidatoria, ja que una petita equivocacio pot causar una cascada d'errors.
        El truc es mirar en el primer error, corregir-lo, deseu el fitxer, i executeu meinproc4 de nou.

    --htdig
      Crea un index compatible amb ht://dig

    -o, --output fitxer
      Envia tot el document cap a un fitxer.

    --stdout
      Envia tot el document cap a stdout.

    --stylesheet xsl
      Full d'estil a usar

    --srcdir dir
      Estableix el directori arrel per a la cerca de kdelibs

    --param clau=valor
      Estableix els parametres a passar a la fulla d'estil.

'US

    La manera mes habitual d'executar meinproc4 es simplement com

      meinproc4 fitxer-docbook

    a on fitxer-docbook generalment sera index.docbook. Aquesta ordre crea
    pagines HTML del fitxer DocBook. Tingueu en compte que aquestes pagines
    nomes son visibles en els navegadors basats en KDE (com Konqueror).

    Si necessiteu veure la sortida HTML en un altre navegador (per exemple,
    si el feu disponible en linia), utilitzeu

      meinproc4 --stylesheet nom-full-estil fitxer-docbook

    a on nom-full-estil sera la ruta completa cap a un dels fulls d'estil
    XSL en $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization. Per a generar una
    sortida adequada per a la web, podeu usar kde-web.xsl o
    kde-chunk-online.xsl. Veure el fitxer README en aquest directori per a
    mes detalls.

VEURE TAMB'e

    kdeoptions(7), qtoptions(7)

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a
    informar-ne.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org