Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    basename - vypíše jméno souboru bez cesty a případně bez zadané přípony

POUŽITÍ

    basename JMÉNO [PŘÍPONA]
    basename VOLBA

POPIS

    Oddělí ze zadaného JMÉNA všechna úvodní jména adresářů. Jestliže je zadána PŘÍPONA, bude
    také odstraněna.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

PŘÍKLADY

    basename /usr/bin/sort
       Vytiskne "sort".

    basename include/stdio.h .h
       Vytiskne "stdio".

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    dirname(1), readlink(1)

    Úplná dokumentace pro basename je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a basename, měl by příkaz

       info coreutils 'basename invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.