Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    cat - slučuje soubory a vypisuje je na standartní výstup

POUŽITÍ

    cat [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Směruje SOUBOR(y), nebo standartní vstup na standartní výstup.

    -A, --show-all
       stejné jako -vET

    -b, --number-nonblank
       na výstupu číslovat neprázdné řádky

    -e   stejné jako -vE

    -E, --show-ends
       zobrazí $ na konci každého řádku

    -n, --number
       na výstupu číslovat všechny řádky

    -s, --squeeze-blank
       na výstupu potlačí opakované prázdné řádky

    -t   stejné jako -vT

    -T, --show-tabs
       zobrazuje tabulátor jako ^I

    -u   (ignorováno)

    -v, --show-nonprinting

       pro netisknutelné znaky kromě tabulátoru a nového řádku používá zápis ^ a M-
    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Pokud není zadán SOUBOR, nebo pokud je nastaven na -, je čten standartní vstup.

PŘÍKLADY

    cat f - g
       Vypíše obsah souboru f, pak standartního vstupu a pak souboru g.

    CAT  Kopíruje standartní vstup na standartní výstup.

AUTOR

    Torbjorn Granlund a Richard M. Stallman.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná  dokumentace pro cat je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a cat, měl by příkaz

       info coreutils 'cat invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.