Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    chroot - provede příkaz nebo interaktivní shell se změněným kořenovým adresářem

POUŽITÍ

    chroot NOVÝKOŘENOVÝADRESÁŘ [PŘÍKAZ [ARG]...]
    chroot VOLBA

POPIS

    Spustí PŘÍKAZ s kořenovým adresářem nastaveným na NOVÝKOŘENOVÝADRESÁŘ.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Není-li zadán žádný příkaz, spustí “${SHELL} -i” (implicitně: /bin/sh).

AUTOR

    Napsal Roland McGrath.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    chroot(2)

    Úplná dokumentace pro chroot je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a chroot, měl by příkaz

       info coreutils 'chroot invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.