Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    dirname - odtrhne ne-adresářovou část jména souboru

POUŽITÍ

    dirname JMÉNO
    dirname VOLBA

POPIS

    Vypíše JMÉNO kromě poslední části oddělené lomítkem. Pokud JMÉNO neobsahuje žádné lomítko,
    vypíše `.' (aktuální adresář).

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

PŘÍKLADY

    dirname /usr/bin/sort
       Vypíše "/usr/bin".

    dirname stdio.h
       Vypíše ".".

AUTOR

    Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    basename(1), readlink(1)

    Úplná dokumentace pro dirname je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a dirname, měl by příkaz

       info coreutils 'dirname invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.