Provided by: dvdisaster_0.72.1-2_amd64 bug

JMÉNO

    DVDISASTER - ochrana proti ztrĂĄtě dat poĹĄkrĂĄbĂĄnĂm/stĂĄrnutĂm mĂŠdia CD/DVD

SYNTAXE

    dvdisaster [-r|-c|-f|-s|-t|-u] [-d zařĂzenĂ] [-p prefix] [-i obraz] [-e souborecc] [-j n]
    [-n n%] [--adaptive-read] [--auto-suffix] [--cache-size n] [--dao] [--fill-unreadable n]
    [--speed-warning n] [--spinup-dalay n] [--split-files]

POPIS

    DVDISASTER poskytuje dodatečnĂŠ zabezpečenĂ proti ztrĂĄtě dat na CD a DVD mĂŠdiĂch
    zpĹŻsobenĂŠ stĂĄrnutĂm nebo poĹĄkrĂĄbĂĄnĂm. Vytvářà data oprav chyb, kterĂĄ jsou
    pouĹžita k obnově nečitelnĂ˝ch sektorĹŻ, pokud se disk později poĹĄkodĂ.

MOŽNOSTI

    ObecnĂŠ přĂklady pouĹžitĂ:

    -r, --read
       Načte obraz média na pevný disk. Použijte -rn-m k načtenà určitého rozsahu
       sektorĹŻ, t.j. -r100-200.

    -c, --create
       Vytvořà informaci .ecc pro obraz média.

    -f, --fix
       PokusĂ se opravit obraz mĂŠdia s pouĹžitĂm informacĂ .ecc.

    -s, --scan
       Skenuje mĂŠdium na chyby čtenĂ.

    -t, --test
       Testuje integritu souborĹŻ .img a .ecc.

    -u, --unlink
       SmaĹže soubor .img (byla-li předchĂĄzejĂcĂ akce Ăşspěšně dokončena).

    Specifikace mechaniky a souboru:

    -d, --device zařĂzenĂ
       čte z danĂŠho zařĂzenĂ (vĂ˝chozĂ: /dev/cdrom).

    -p, --prefix prefix
       prefix souborĹŻ .img/.ecc (vĂ˝chozĂ: medium.* ).

    -i, --image soubor obrazu
       nĂĄzev souboru obrazu (vĂ˝chozĂ: medium.img).

    -e, --ecc soubor oprav chyb
       nĂĄzev souboru oprav chyb (vĂ˝chozĂ: medium.ecc).

    VylepĹĄovacĂ moĹžnosti (čtěte dokumentaci před pouĹžitĂm!):

    -j, --jump n
       přeskočà n sektorĹŻ po chybě čtenĂ (vĂ˝chozĂ: 16).

    -n, --redundancy n%
       nastavĂ redundanci pro opravu chyb (vĂ˝chozĂ: 14.3%).

    --adaptive-read
       pouĹžije optimalizovanou strategii čtenĂ poĹĄkozenĂ˝ch mĂŠdiĂ.

    --auto-suffix
       automaticky přidĂĄ souborovĂŠ přĂpony .img a .ecc.

    --cache-size n
       velikost varovnĂĄvacĂ paměti v MB v prĹŻběhu akce -c (vĂ˝chozĂ: 32 MB).

    --dao předpokládá disk DAO; neořezávat konec obrazu.

    --fill-unreadable n
       vyplnà nečitelné sektory bajtem n

    --speed-warning n
       vypĂĹĄe upozorněnĂ při změnĂĄch rychlosti o vĂce neĹž n procent.

    --spinup-delay n
       čeká n sekund na roztočenà disku.

    --split-files
       rozdělà soubory na segmenty <= 2 GB.

VIZ TÉŽ

    Dokumentace DVDISASTER je dokumentovĂĄn svĂ˝m vlastnĂm manuĂĄlem, nainstalovanĂ˝m v
    /usr/share/doc/dvdisaster-doc/html/cs.

AUTOR

    DVDISASTER napsal Carsten Gnoerlich <carsten@dvdisaster.com>.

    Tuto manuĂĄlovou strĂĄnku napsal Daniel Baumann, <daniel.baumann@panthera-systems.net>,
    pro projekt Debian (ale mĹŻĹže bĂ˝t uĹžita dalĹĄĂmi).

    Do češtiny přeložil Luboš Staněk <lubek@users.sourceforge.net>.