Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    echo - zobrazí řádek textu

POUŽITÍ

    echo [VOLBA]... [ŘETĚZEC]...

POPIS

    Příkaz echo vypíše zadané řetězce na standardní výstup.

    -n   nevypisovat závěrečný znak nového řádku.

    -e   povolit interpretaci obráceným lomítkem uvozených znaků v řetězcích

    -E   nepovolit interpretaci obráceným lomítkem uvozených znaků v řetězcích (výchozí
       nastavení)

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Pokud byla použita volba -e , platí následující sekvence:

    \0NNN znak, jehož ASCII kód je NNN (osmičkově)

    \\   zpětné lomítko

    \a   zvonek (BEL)

    \b   backspace

    \c   dále již nevypisovat nic

    \f   nová stránka (form feed)

    \n   nový řádek (new line)

    \r   návrat vozíku (carriage return)

    \t   horizontální tabulátor

    \v   vertikální tabulátor

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu echo, která je obvykle upřednostněna před
    verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v
    dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal Brian Fox a Chet Ramey.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace pro echo je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a echo, měl by příkaz

       info coreutils 'echo invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.