Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    env - spustí program v modifikovaném prostředí

POUŽITÍ

    env [VOLBA]... [-] [JMÉNO=HODNOTA]... [PŘÍKAZ [ARG]...]

POPIS

    Příkaz env nastaví v prostředí každé JMÉNO na HODNOTU a spustí zadaný PŘÍKAZ.

    -i, --ignore-environment
       začne s prázdným prostředím

    -u, --unset=NAME
       zruší proměnnou z prostředí

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Uvedení pouze - implikuje -i. Pokud není zadán žádný PŘÍKAZ, vypíše výsledné prostředí.

AUTOR

    Napsal Richard Mlynarik a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná  dokumentace pro env je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a env, měl by příkaz

       info coreutils 'env invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.