Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    false - nedělá nic, neúspěšně

POUŽITÍ

    false [ignorované parametry]
    false VOLBA

POPIS

    Skončí s návratovým kódem znamenajícím neúspěch.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu false, která je obvykle upřednostněna před
    verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v
    dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace pro false je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a false, měl by příkaz

       info coreutils 'false invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.