Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    free - zobrazuje podíl volné a používané paměti v systému

POUŽITÍ

    free [-b | -k | -m] [-o] [-s prodleva ] [-t] [-V]

POPIS

    free zobrazuje celkový podíl volné a používané fyzické a swapové paměti v systém, stejně
    jako buffery používané jádrem. Sloupec "shared" je ignorován kvůli neplatnosti.

  VOLBY
    Přepínač -b zobrazuje paměť v bajtech; -k v kilobajtech (implicitní hodnota); -m v
    megabajtech.

    Přepínač -t zobrazuje řádek "celkem".

    Přepínač -o vypíná zobrazení řádky s buffery. Pokud není uveden přepínač -o, free odebírá
    paměť v bufferech z používané paměti a zobrazuje ji jako volnou.

    Přepínač -s aktivuje opakující se spouštění free s časovým rozestupem prodleva (v
    sekundách), kde prodleva je libovolné racionální číslo. Pro měření času je používán
    usleep(3)

    Přepínač -V vypíše číslo verze a skončí.

SOUBORY

    /proc/meminfo-- informace o paměti

DALŠÍ INFORMACE

    ps(1), slabtop(1), vmstat(8), top(1)

AUTOŘI

    Program je dílem Briana Edmondse.

    Chyby týkající se programu prosím zasílejte na <albert@users.sf.net>