Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    hostid - vypíše číselný identifikátor systému

POUŽITÍ

    hostid

    hostid VOLBA

POPIS

    Vypíše číselný identifikátor (v šestnáctkové soustavě) systému.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

    Napsal Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace pro hostid je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a hostid, měl by příkaz

       info coreutils 'hostid invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.