Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    hostname - nastaví nebo vypíše jméno systému

POUŽITÍ

    hostname [JMÉNO]
    hostname VOLBA

POPIS

    Vypíše nebo nastaví jméno systému.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

    Napsal Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu s GNU General
    Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Toto programové vybavení je zcela
    BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace pro hostname je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a hostname, měl by příkaz

       info hostname

    zpřístupnit kompletní manuál.