Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    install - kopíruje soubory a nastavuje jejich atributy

POUŽITÍ

    install [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
    install [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
    install [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...
    install [VOLBA]... -d ADRESÁŘ...

POPIS

    V prvních třech tvarech kopíruje ZDROJ do CÍLe nebo vícero ZDROJů do existujícího
    ADRESÁŘe, se zachováním práv a vlastnictví. Ve čtvrtém tvaru vytvoří všechny komponenty v
    zadaném ADRESÁŘi(ích)

    Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

    --backup[=CONTROL]
       Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    -c   (ignorováno)

    -d, --directory
       předpokládá, že všechny argumenty jsou názvy adresářů, vytváří všechny komponenty v
       určených adresářích

    -D   Vytvoří všechny adresáře nadřazené CÍLi, kromě posledního; potom zkopíruje ZDROJ do
       CÍLe

    -g, --group=SKUPINA
       Nastaví skupinu vlastníků, namísto aktuální skupiny procesu

    -m, --mode=PRÁVA
       nastaví přístupová práva (jako s chmod), namísto rwxr-xr-x

    -o, --owner=VLASTNÍK
       nastaví vlastníka (jen superuživatel)

    -p, --preserve-timestamps
       nastaví časy přístupu/modifikace CÍLových souborů podle odpovídajících ZDROJOVÝCH
       souborů

    -s, --strip
       vypustí tabulku symbolů

    --strip-program=PROGRAM
       nastaví program, který se použije k vypuštění tabulky symbolů (strip) instalovaného
       programu

    -S, --suffix=PŘÍPONA
       přenastaví příponu záložních souborů

    -t, --target-directory=ADRESÁŘ
       kopíruje všechny ZDROJe do ADRESÁŘe

    -T, --no-target-directory
       považuje CÍL za normální soubor

    -v, --verbose
       vypisuje název každáho vytvářeného adresáře

    --preserve-context
       zachová bezpečnostní kontext SELinuxu

    -Z, --context=KONTEXT
       nastaví souborům a adresářům bezpečnostní kontext SELinuxu

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Přípona  záložních souborů je `~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup
    nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)

    numbered, t
       vytváří číslované zálohy

    existing, nil
       vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté
       zálohy

    simple, never
       vždy vytváří prosté zálohy

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace pro install je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a install, měl by příkaz

       info coreutils 'install invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.