Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    intro - Úvod do uživatelských příkazů

POPIS

    Sekce 1 popisuje uživatelské příkazy a nástroje, např. nástroje pro manipulaci se soubory,
    shelly, kompilátory, webové prohlížeče, prohlížeče a editory obrázků a souborů, atd.

    Všechny příkazy navracejí při ukončení návratovou hodnotu. Tuto hodnotu lze testovat
    (např. ve většině shellů obsahuje proměnná $? návratovou hodnotu naposledy vykonaného
    příkazu) a zjistit tak, zda příkaz skončil úspěchem. Je konvencí, že návratová hodnota 0
    znamená úspěch, zatímco nenulová návratová hodnota znamená, že příkaz byl neúspěšný.
    (Podrobnosti jsou uvedeny v wait(2).) nenulová návratová hodnota může být v rozsahu 1 až
    255 a některé příkazy používají různé hodnoty pro uvedení důvodu selhání příkazu.

POZNÁMKY

    Linux je druh Unixu a všechny uživatelské příkazy na první pohled pracují v Unixu stejně
    jako v Linuxu (a FreeBSD a mnoha dalších Unix-like systémech).

    Linux má GUI (graphical user interfaces; grafické uživatelské rozhraní), kde se dá
    ukazovat, klikat a přetahovat a snad i něco udělat bez přečtení spousty dokumentace.
    Tradičním Unixovým prostředím je CLI (command line interface; příkazová řádka), kde se
    vypisují příkazy, které říkají počítači, co má dělat. To je rychlejší a účinnější, ale
    nejprve je nutné zjistit, jaké příkazy jsou k dispozici. Níže je uvedeno nezbytné minimum
    pro začátek.

  Login
    Abyste mohl pracovat, pravděpodobně se nejprve musíte přihlásit (login), tj. zadat své
    uživatelské jméno a heslo. Viz též login(1). Program login potom spustí shell (interpret
    příkazů). V případě přihlašování v grafice se objeví obrazovka s nabídkami nebo ikonami a
    shell v okně lze spustit kliknutím myši. Viz též xterm(1).

  Shell
    Příkazy se píší shellu, interpretu příkazů. Ten není zabudovaný, je to jen program a je
    možné si zvolit jiný shell. Každý má svůj oblíbený. Standardním shellem je sh. Viz též
    ash(1), bash(1), csh(1), zsh(1), chsh(1).

    Typická relace může vypadat takto:

       knuth login: aeb
       Password: ********
       % date
       Út Srp 6 23:50:44 CEST 2002
       % cal
          Srpen 2002
       Ne Po Út St Čt Pá So
              1 2 3
        4 5 6 7 8 9 10
       11 12 13 14 15 16 17
       18 19 20 21 22 23 24
       25 26 27 28 29 30 31

       % ls
       bin tel
       % ls -l
       celkem 2
       drwxrwxr-x  2 aeb    1024 srp 6 23:51 bin
       -rw-rw-r--  1 aeb     37 srp 6 23:52 tel
       % cat tel
       maja  0501-1136285
       peter  0136-7399214
       % cp tel tel2
       % ls -l
       celkem 3
       drwxr-xr-x  2 aeb    1024 srp 6 23:51 bin
       -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:52 tel
       -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:53 tel2
       % mv tel tel1
       % ls -l
       celkem 3
       drwxr-xr-x  2 aeb    1024 srp 6 23:51 bin
       -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:52 tel1
       -rw-r--r--  1 aeb     37 srp 6 23:53 tel2
       % diff tel1 tel2
       % rm tel1
       % grep maja tel2
       maja  0501-1136285
       %

    a tady stisknutí CTRL-D relaci ukončilo. % zde znamená výzvu příkazové řádky (prompt) —
    shell tak říká, že je připraven vykonat další příkaz. Prompt může být různě upraven a může
    napříkald obsahovat uživatelské jméno, aktuální adresář, čas, apod. Přiřazení PS1="Co dál,
    pane?" změní prompt na zadaný tvar.

    Viděli jsme, že existují příkazy date (zobrazí datum a čas) a cal (zobrazí kalendář).

    Příkaz ls vypíše obsah aktuálního adresáře — řekne jaké soubory tam jsou. S volbou -l bude
    výpis dlouhý, bude obsahovat vlastníka, velikost, datum a práva, která mají lidé pro čtení
    a/nebo zápis do souboru. Například soubor "tel" je velké 37 bajtů, jeho vlastníkem je aeb,
    vlastník jej může číst i zapisovat, ostatní pouze číst. Vlastník a práva mohou být změněni
    příkazy chown a chmod.

    Příkaz cat zobrazí obsah souboru. (Jméno je odvozeno z "concatenate and print" ("spoj a
    vytiskni"): všechny soubory zadané jako parametry jsou spojeny a poslány na "standardní
    výstup", kterým je zde obrazovka terminálu.)

    Příkaz cp ("copy" - "kopírovat") zkopíruje soubor. Naopak příkaz mv ("move" - "přesunout")
    jej jen přejmenuje.

    Příkaz diff vypíše rozdíly mezi dvěma soubory. V uvedeném případě nevypsal nic, protože
    žádné rozdíly nebyly.

    Příkaz rm ("remove" — "odstranit") smaže soubor — buďte opatrní! je pryč. Není tu žádný
    koš apod. Smazaný znamená ztracený.

    Příkaz grep ("g/re/p") najde výskyt řetězce v jednom nebo více souborech. Zde našel Majovo
    telefonní číslo.

  Cesty a aktuální adresář
    Soubory jsou uspořádány ve stromové struktuře, hierarchii souborů. Každý má svou
    cestu("pathname"), která popisuje cestu od kořene stromu (který se jmenuje /) k souboru.
    Taková úplná cesta může být např. /home/aeb/tel. Používat stále úplné cesty by bylo
    nepohodlné a jméno souboru v aktuálním adresáři lze určit i jen pomocí poslední složky
    cesty.  Proto "/home/aeb/tel" lze zkrátit na "tel", pokud je aktuálním adresářem
    "/home/aeb".

    Příkaz pwd vypíše aktuální adresář (Pozn.překl.: zkratka z "print working directory").

    Příkaz cd změní aktuální adresář. Zkuste "cd /" a "pwd" a "cd" a "pwd".

  Adresáře
    Příkaz mkdir vytvoří nový adresář.

    Příkaz rmdir odstraní prázdný adresář. Pokud adresář není prázdný, postěžuje si.

    Příkaz find (s poněkud košatou syntaxí) najde soubory se zadaným jménem nebo jinými
    vlastnostmi. Např. "find . -name tel" bude hledat soubor "tel" a začne v aktuálním
    adresáři (který se nazývá "."). A "find / -name tel" udělá to samé, ale začne v kořenovém
    adresáři. Rozsáhlé prohledávání několikagigabajtového disku je časově náročné a tak může
    být lepší použít locate(1).

  Disky a souborové systémy
    Příkaz mount připojí souborový systém, který se nachází na nějakém disku (nebo disketě,
    CD-ROMu apod.) do hierarchie souborů. A umount jej zase odpojí. Příkaz df řekne, kolik
    zbývá na disku volného místa.

  Procesy
    V Unixových systémech běží najednou mnoho uživatelských i systémových procesů. Ten, se
    kterým právě pracujete běží v popředí, ostatní v pozadí. Příkaz ps ukáže, které procesy
    jsou aktivní a jaká mají čísla. Příkazem kill se jich lze zbavit. Bez žádné volby je to
    přátelský požadavek: prosím jdi pryč. Ale "kill -9" následovaný číslem procesu znamená
    okamžité zabití. Procesy běžící v popředí mohou být často ukončeny stiskem CTRL-C.

  Získávání informací
    Existují tisíce příkazů a každý z nich má mnoho voleb. Je zvykem, že příkazy jsou
    dokumentovány v manuálových stránkách, (jako je tato), takže příkaz "man kill" vypíše
    dokumentaci příkazu "kill" (a "man man" vypíše dokumentaci příkazu "man"). Příkaz man
    posílá text přes pager, kterým je obvykle less. Pro přesun na další stránku stiskněte
    mezerník, pro ukončení stiskněte q.

    V dokumnetaci se obvykle na manuálové stránky odkazuje jménem a číslem sekce, např.
    man(1). Manuálové stránky jsou hutné a s jejich pomocí snadno zjistíte zapomenuté
    podrobnosti. Pro začátečníky jsou vhodnější jednodušší texty s více příklady.

    Spousta GNU/FSF software je provázena info soubory. Napište "info info" pro úvod do
    používání programu "info".

    Speciální témata jsou často rozebrána v HOWTO. Podívejte se do /usr/share/doc/howto/en a
    pokud tam najdete HTML soubory, použijte prohlížeč.

DALŠÍ INFORMACE

    standards(7)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení
    chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.