Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    kill - posílá procesu signál

POUŽITÍ

    kill PID ...      Pošle SIGTERM všem zadaným procesům (PID = Process ID; číslo procesu).

    kill -signál PID ...  Pošle signál všem zadaným procesům.

    kill -signál PID ...  Pošle signál všem zadaným procesům.

    kill -l        Vypíše jména všech signálů.

    kill -L        Vypíše jména všech signálů v přehledné tabulce.

    kill -l signál     Vypíše jméno signálu.

    kill -V,--version   Vypíše verzi programu.

POPIS

    Implicitní signál pro kill je TERM. K vypsání možných signálů lze použít -l nebo -L. Asi
    nejužitečnější signály jsou HUP, INT, KILL, STOP, CONT a 0. Signály mohou  být
    specifikovány třemi různými způsoby: -9 -SIGKILL -KILL. Záporné hodnoty PID mohou být
    použity k vybrání celé skupiny procesů; viz sloupec PGID ve výstupu programu ps(1). PID -1
    má speciální význam; znamená všechny procesy kromě samotného kill a init(8).

SIGNÁLY

    Pro práci s programem kill lze použít níže uvedené signály. Pokud jsou konstantní, je
    uvedeno číslo a reakce na signál

    Jméno  Číslo  Reakce  Popis

    ()                                               ()

    0      0  n/a    návratový kód signalizuje, zda byl vyslán sigál

    ALRM    14  exit

    HUP     1  exit

    INT     2  exit

    KILL     9  exit   tento signál nemůže být blokován

    PIPE    13  exit

    POLL       exit
    PROF       exit
    TERM    15  exit
    USR1       exit
    USR2       exit
    VTALRM      exit
    STKFLT      exit   nemusí být implementováno

    PWR       ignore  na některých systémech může ukončovat

    WINCH      ignore
    CHLD       ignore
    URG       ignore
    TSTP       stop   může interagovat s shellem

    TTIN       stop   může interagovat s shellem

    TTOU       stop   může interagovat s shellem

    STOP       stop   tento signál nemůže být blokován

    CONT       restart  pokud je proces zastaven, pokračuje, jinak je ignorován

    ABRT     6  core

    FPE     8  core

    ILL     4  core

    QUIT     3  core
    SEGV    11  core
    TRAP     5  core
    SYS       core   nemusí být implementováno

    EMT       core   nemusí být implementováno

    BUS       core   výpis paměti může selhat

    XCPU       core   výpis paměti může selhat

    XFSZ       core   výpis paměti může selhat

POZNÁMKY

    Používaný shell může mít vlastní zabudovaný příkaz kill. Aby se vyřešil konflikt, je třeba
    zde popsaný program spouštět jako /bin/kill.

PŘÍKLADY

  kill -9 -1
    Zabije všechny procesy, které může uživatel zabít.

  kill -l 11
    Přeloží číslo 11 na odpovídající jméno signálu.

  kill -L
    Vypíše dostupné signály ve formě tabulky.

  kill 123 543 2341 3453
    Pošle implicitní signál, SIGTERM, všem zadaným procesům.

DALŠÍ INFORMACE

    pkill(1) skill(1) kill(2) renice(1) nice(1) signal(7) killall(1)

STANDARDY

    Tento příkaz vyhovuje příslušným standardům. Přepínač -L je dostupný pouze v Linuxu.

AUTOR

    Albert Cahalan <albert@users.sf.net> napsal kill v roce 1999, aby nahradil kill z
    bsdutils, který nevyhovoval standardům. Kill z util-linux by měl také pracovat správně.

    Chyby týkající se programu prosím zasílejte na <procps-feedback@lists.sf.net>

                                                ()