Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    ln - vytváří odkazy na soubory

POUŽITÍ

    ln [VOLBA]... [-T] CÍL JMÉNO_ODKAZU (1. forma)
    ln [VOLBA]... CÍL (2. forma)
    ln [VOLBA]... CÍL... ADRESÁŘ (3. forma)
    ln [VOLBA]... -t ADRESÁŘ CÍL... (4. forma)

POPIS

    V 1. formě In vytváří odkaz na CÍL pojmenovaný JMÉNO_ODKAZU. Ve druhé formě vytváří odkaz
    na CÍL v aktuálním adresáři. Ve třetí a čtvrté formě vytváří odkazy na každý CÍL v
    ADRESÁŘi. Implicitně vytváří pevné odkazy; s volbou --symbolic vytváří symbolické odkazy.
    Když jsou vytvářeny pevné odkazy, musí každý CÍL existovat.

    Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

    --backup[=CONTROL]
       Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    -d, -F, --directory
       umožní superuživateli vytvářet pevné odkazy na adresáře (Poznámka: Pravděpodobně
       selže kvůli omezením systému dokonce i pro superuživatele.)

    -f, --force
       maže existující cílové soubory

    -n, --no-dereference
       pokud je zadaný cíl symbolickým odkazem na adresář, bude považovat cíl za normální
       soubor

    -i, --interactive
       bude žádat potvrzení před smazáním existujících cílových souborů

    -s, --symbolic
       vytváří symbolické odkazy místo pevných

    -S, --suffix=PŘÍPONA
       přenastaví příponu záložních souborů

    -t, --target-directory=ADRESÁŘ
       určí cílový adresář, ve kterém budou odkazy vytvářeny

    -T, --no-target-directory
       považuje JMÉNO_ODKAZU za normální soubor

    -v, --verbose
       vypisuje jméno každého odkazovaného souboru

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Přípona záložních souborů je `~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix  nebo
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup
    nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)

    numbered, t
       vytváří číslované zálohy

    existing, nil
       vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté
       zálohy

    simple, never
       vždy vytváří prosté zálohy

AUTOR

    Napsal Mike Parker a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    link(2), symlink(2)

    Úplná  dokumentace  pro ln je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a ln, měl by příkaz

       info coreutils 'ln invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.