Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    logname - vypíše přihlašovací jméno uživatele

POUŽITÍ

    logname [VOLBA]

POPIS

    Vypíše přihlašovací jméno uživatele, který program spustil.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

    neznámý

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace pro logname je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a logname, měl by příkaz

       info coreutils 'logname invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.