Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    md5sum - počítá a kontroluje kontrolní MD5 součty

POUŽITÍ

    md5sum [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Počítá nebo kontroluje kontrolní MD5 (128-bit) součty. Pokud není zadán SOUBOR, nebo je
    nastaven na -, je čten stadartní vstup.

    -b, --binary
       čte soubory v binárním módu

    -c, --check
       čte MD5 součty se souboru a kontroluje je

    -t, --text
       čte soubory v textovém módu (standartně)

  Následující tři volby jsou užitečné pouze při ověřování kontrolních součtů:
    --quiet
       nevypisuje OK pro každý úspěšně ověřený soubor

    --status
       nic nevypisuje, status ukazuje úspěšnost

    -w, --warn
       varuje o špatném formátu řádku s kontrolním součtem

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Součty jsou počítány tak, jak je popsáno v RFC 1321. Při ověřování může být vstupem
    standartní výstup programu. Standartní mód je vypsat řádku s kontrolním součtem, znak
    indikující typ (`*' pro binární a ` ' pro textový) a jméno každého souboru.

AUTOR

    Napsali Ulrich Drepper, Scott Miller, a David Madore.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace pro md5sum je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a md5sum, měl by příkaz

       info coreutils 'md5sum invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.