Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    mkdir - vytváří adresáře

POUŽITÍ

    mkdir [VOLBA]... ADRESÁŘ...

POPIS

    vytvoří ADRESÁŘ(e), pokud již neexistují.

    Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

    -m, --mode=PRÁVA
       nastaví přístupová práva (jako s chmod), namísto umask a=rwx

    -p, --parents
       pokud adresář existuje, skončí bez chyby; pokud je potřeba, vytvoří nadřazené
       adresáře

    -v, --verbose
       s každým vytvořeným adresářem vytiskne zprávu

    -Z, --context=KONTEXT
       nastaví každému vytvořenému adresáři bezpečnostní kontext SELinuxu na KONTEXT

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    mkdir(2)

    Úplná dokumentace pro mkdir je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a mkdir, měl by příkaz

       info coreutils 'mkdir invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.