Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    mv - přesunuje (přejmenovává) soubory

POUŽITÍ

    mv [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
    mv [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
    mv [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...

POPIS

    Přejmenuje ZDROJ na CÍL, nebo přesune ZDROJ(e) do ADRESÁŘe.

    Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

    --backup[=CONTROL]
       Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    -f, --force
       nežádá potvrzení před přepsáním

    -i, --interactive
       vyžaduje potvrzení před přepsáním

    --strip-trailing-slashes
       odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe

    -S, --suffix=PŘÍPONA
       přenastaví příponu záložních souborů

    -t, --target-directory=ADRESÁŘ
       přesune všechny ZDROJe do ADRESÁŘe

    -T, --no-target-directory
       považuje CÍL za normální soubor

    -u, --update
       přesune pouze pokud je ZDROJ novější než cílový soubor nebo pokud cílový soubor
       neexistuje

    -v, --verbose
       vypisuje prováděné operace

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Přípona záložních souborů je `~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix  nebo
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup
    nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)

    numbered, t
       vytváří číslované zálohy

    existing, nil
       vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté
       zálohy

    simple, never
       vždy vytváří prosté zálohy

AUTOR

    Napsal by Mike Parker, David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    rename(2)

    Úplná  dokumentace  pro mv je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a mv, měl by příkaz

       info coreutils 'mv invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.