Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    nice - spustí program se změněnou prioritou

POUŽITÍ

    nice [VOLBA] [PŘÍKAZ [ARG]...]

POPIS

    Spustí zadaný PŘÍKAZ se změněnou prioritou, která má vliv na plánování procesů. Pokud není
    zadán žádný PŘÍKAZ, vypíše aktuální prioritu. Priorita může být v rozmezí -20 (nejvyšší
    priorita) až 19 (nejnižší).

    -n, --adjustment=N
       přidat zadanou hodnotu N (celé číslo) k prioritě příkazu; výchozí hodnota N je 10.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu nice, která je obvykle upřednostněna před
    verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v
    dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    nice(2)

    Úplná dokumentace pro nice je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a nice, měl by příkaz

       info coreutils 'nice invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.