Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    nice - spustí program se změněnou prioritou

POUŽITÍ

    nice [VOLBA] [PKAZ [ARG]...]

POPIS

    Spustí zadaný PŘÍKAZ se změněnou prioritou, která má vliv na plánování
    procesů. Pokud není zadán žádný PŘÍKAZ, vypíše aktuální prioritu.
    Priorita může být v rozmezí -20 (nejvyšší priorita) až 19 (nejnižší).

    -n, --adjustment=N
       přidat zadanou hodnotu N (celé číslo) k prioritě příkazu;
       výchozí hodnota N je 10.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu nice, která je obvykle
    upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které
    podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL
    verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela
    BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    nice(2)

    Úplná dokumentace pro nice je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou
    správně nainstalovány programy info a nice, měl by příkaz

       info coreutils 'nice invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.