Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    pathchk - zkontroluje, zda jména souborů jsou korektní a přenositelná

POUŽITÍ

    pathchk [VOLBA]... JMÉNO...

POPIS

    Diagnostikuje nepřenositelné konstrukce ve JMÉNU.

    -p   kontrola pro většinu POSIXových systémů

    -P   [přibližně] kontrola prázdných jmen a úvodních "-"

    --portability
       kontrola pro všechny POSIXové systémy (rovnocenné -p -P)

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

    Napsal Paul Eggert, David MacKenzie, a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná dokumentace pro pathchk je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a pathchk, měl by příkaz

       info coreutils 'pathchk invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.