Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    pf2afm - vytvoří soubor AFM ze souborů s Postscript fonty (PFB/PFA/PFM) použitím programu
    ghostscript

POUŽITÍ

    pf2afm jméno_souboru_s_fonty

POPIS

    Tento skript vyvolá gs(1) na vytvoření souboru AFM ze souborů PFB / PFA a (volitelně)
    PFM. Výstup se zapíše do souboru jméno_souboru_s_fonty.afm, který ještě nesmí existovat.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1)
    Soubor pf2afm.ps v adresáři s knihovnami programu Ghostscript.

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli
    programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.