Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    pgrep, pkill - vyhledává procesy, nebo posílá procesům signály, podle
    jména a jiných vlastností

POUŽITÍ

    pgrep [-flvx] [-d oddlova] [-n|-o] [-P ppid,...] [-g pgrp,...]
      [-s sid,...] [-u euid,...] [-U uid,...] [-G gid,...]
      [-t terminl,...] [vzor]

    pkill [-signl] [-fvx] [-n|-o] [-P ppid,...] [-g pgrp,...]
      [-s sid,...] [-u euid,...] [-U uid,...] [-G gid,...]
      [-t terminl,...] [vzor]

POPIS

    pgrep prohledává běžící procesy a vypisuje ID procesů, které vyhovují
    zadaným kritériím. Musí souhlasit všechna kritéria. Např.

    pgrep -u root sshd

    vypíše jenom procesy které se jmenují sshd a zároveň je jejich
    vlastníkem root. Na druhou stranu,

    pgrep -u root,daemon

    vypíše procesy vlastněné uživatelem root nebo uživatelem daemon.

    pkill posílá zadaný signál (standartně SIGTERM) každému vyhovujícímu
    procesu místo vypisování na standartní výstup.

VOLBY

    -d oddlova
       Nastavuje použitý oddělovač mezi čísly procesů na výstupu
       (standartně je použit znak nového řádku). (Dostupné pouze v
       pgrepu.)

    -f   Vzor  je normálně vyhledáván pouze ve jménech procesů. S
       přepínačem -f se vyhledává v celém příkazu, kterým  byly
       spuštěny.

    -g skupina-proces,...
       Vyhoví procesy, které jsou součástí skupiny-proces. Skupina
       procesů 0 je pgrep nebo pkill sám.

    -G id-skupiny,...
       Vyhoví procesy, jejichž GID (identifikační číslo  skupiny)
       odpovídá vzoru. Může být zadán jak číselně, tak symbolicky.

    -l   Kromě ID procesů vypíše i jejich jména. (Dostupné pouze v
       pgrepu.)

    -n   Vybere pouze nejnovější (naposledy spuštěný) proces, který
       vyhovuje podmínkám.

    -o   Vybere  pouze  nejstarší (nejdříve spuštěný) proces, který
       vyhovuje podmínkám.

    -P id-rodiovskho-procesu,...
       Vyhoví pouze procesy, jejihž rodič je id-rodiovskho procesu.

    -s id-relace,...
       Vyhoví jenom procesy, které jsou součástí dané relace. Ralace 0
       je interpretována jako relace samotného pgrepu nebo pkillu.

    -t terminl,...
       Vyhoví pouze procesy, které jsou spuštěny na daném terminálu.
       Jméno terminálu může být specifikováno s prefixem "/dev/".

    -u euid,...
       Vyhoví pouze procesy s odpovídajícím efektivním uživatelským ID.
       Může být použita číselná i symbolická hodnota.

    -U uid,...
       Vyhoví pouze procesy s odpovídajícím uživatelským ID. Může být
       použita číselná i symbolická hodnota.

    -v   Vypíše všechny procesy, které neodpovídají zadání.

    -x   Vyhoví pouze procesy, jejichž jméno (nebo, pokud je použito -f,
       příkaz) přesně odpovídá vzoru.

    -signl
       Definuje signál, který je poslán všem vyhovujícím procesům. Může
       být použita jak číselná, tak symbolická hodnota. (Dostupné pouze
       v pkillu.)

OPERANDY

    vzor  Specifikuje rozšířený regulární výraz, který je porovnáván se
       jmény procesů, nebo jejich příkazy.

PŘÍKLADY

    Příklad 1: Vyhledá procesy jménem jméno vlastněné uživatelem root:

    unix$ pgrep -u root jméno

    Příklad 2: Přinutí syslog znovu načíst svůj konfigurační soubor:

    unix$ pkill -HUP syslogd

    Příklad 3: Vypíše detailní informace o všech procesech xterm:

    unix$ ps -fp $(pgrep -d, -x xterm)

    Příklad 4: Všechny procesy netscape přinutí běžet lépe:

    renice +4 `pgrep netscape`

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    0   Podmínkám vyhovuje alespoň jeden proces.

    1   Žádný proces nevyhovuje zadaným podmínkám.

    2   Chyba v syntaxi na příkazovém řádku.

    3   Závažná chyba: nedostatek paměti apod.

POZNÁMKY

    Jména procesů pro porovnání jsou maximálně 15 znaků dlouhá, protože se
    berou ze suboru /proc/pid/stat. Pro delší jména použijte parametr -f,
    který bere informace ze souboru /proc/pid/cmdline.

    Běžící pgrep nebo pkill nikdy nevrátí sám sebe jako výsledek.

CHYBY

    Přepínače -n, -o a -v nemohou být kombinovány. Pokud to budete
    potřebovat, dejte mi vědět.

    Vypisuje i zaniklé procesy (zombie).

DALŠÍ INFORMACE

    ps(1) regex(7) signal(7) killall(1) skill(1) kill(1) kill(2)

STANDARDY

    pkill a pgrep se poprvé objevily v Solarisu 7. Tato implementace je
    plně kompatibilní.

AUTOR

    Kjetil Torgrim Homme <kjetilho@ifi.uio.no>

    Albert Cahalan <albert@users.sf.net> je údržbář balíku procps.

    Chyby   týkající   se   programu   prosím   zasílejte   na
    <procps-feedback@lists.sf.net>