Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    pmap - vypisuje mapu paměti procesu

POUŽITÍ

    pmap [ -x | -d ] [ -q ] PIDs...
    pmap -V

POPIS

    pmap vypisuje mapu paměti procesu nebo procesů.

HLAVNÍ VOLBY

    -x  extended    Zobrazuje rozšířený formát.

    -d  device     Zobrazuje formát se zařízeními.

    -q  quiet     Nevypisuje záhlaví a zápatí.

    -V  show version  Vypíše verzi programu.

DALŠÍ INFORMACE

    ps(1) pgrep(1)

STANDARDY

    Nevstahují se na něj žádné standardy, ale pmap až příliš vypadá jako příkaz ze SunOS.

AUTOR

    Albert Cahalan <albert@users.sf.net> napsal pmap v roce 2002, a v současnosti je údržbářem
    balíku  procps.  Chyby  týkající   se   programu   prosím   posílejte   na
    <procps-feedback@lists.sf.net>.