Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    ps2pdf - převede PostScript na PDF pomocí programu ghostscript
    ps2pdf12 - převede PostScript na PDF 1.2 (Acrobat 3 a výše kompatibilní) pomocí programu
    ghostscript
    ps2pdf13 - převede PostScript na PDF 1.3 (Acrobat 4 a výše kompatibilní) pomocí programu
    ghostscript

POUŽITÍ

    ps2pdf [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]
    ps2pdf12 [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]
    ps2pdf13 [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]

POPIS

    Všechny skripty ps2pdf pracují v téměř celé funkčnosti (kromě uživatelského rozhraní)
    stejně jako produkt Adobe's Acrobat(TM) Distiller(TM): konvertují soubory  formátu
    PostScript na soubory formátu Portable Document Format (PDF).

    Tyto tři skripty se liší takto:

    -   ps2pdf12 produkuje vždy PDF 1.2 výstup (kompatibilní s Acrobat 3 a vyšší).

    -   ps2pdf13 produkuje vždy PDF 1.3 výstup (kompatibilní s Acrobat 4 a vyšší).

    -   ps2pdf produkuje momentálně PDF 1.2 výstup (kompatibilní s Acrobat 3 a vyšší).
       Přesto, toto se může v budoucnosti změnit. Pokud vám záleží na úrovni kompatibility
       výstupu,  použijte  ps2pdf12  nebo  ps2pdf13,  anebo  použijte  přepínač
       -dCompatibility=1.x z příkazové řádky.

    Existují určitá omezení ps2pdf konverze. Pro více informací prostudujte HTML dokumentaci.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1), ps2pdfwr(1),
    Ps2pdf.htm v dokumentaci balíku Ghostscript

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli
    programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.