Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    ps2pdfwr - převádí PostScript na PDF bez specifikace CompatibilityLevel, pomocí programu
    ghostscript

POUŽITÍ

    ps2pdfwr [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]

POPIS

    Tento skript vyvolá gs(1) s následujícími argumenty:

                 -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite

    a také s argumentem -dOutputFile. Nasledují parametry zadané na příkazové řádce. Zároveň
    je před všechny volby vložena bezpečnostní volba -dSAFER.

    Skripty ps2pdf pro jednotlivé verze volají tento program s doplněním odpovídající volby
    pro kompatibilitu.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1), ps2pdf(1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli
    programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.