Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    pwdx - zjišťuje aktuální pracovní adresář procesu

POUŽITÍ

    pwdx PIDs...
    pwdx -V

POPIS

    pwdx vypisuje aktuální pracovní adresář procesu nebo procesů.

HLAVNÍ VOLBY

    -V  show version  Vypíše verzi programu.

DALŠÍ INFORMACE

    ps(1) pgrep(1)

STANDARDY

    Nejsou popsány žádné standardy, ale pwdx vypadá hrozně jako příkaz ze SunOS.

AUTOR

    Nicholas Miell <nmiell@gmail.com> napsal pwdx v roce 2004. Chyby týkající se programu
    prosím posílejte na <procps-feedback@lists.sf.net>.