Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    rmdir - odstraní prázdné adresáře

POUŽITÍ

    rmdir [VOLBA]... ADRESÁŘ...

POPIS

    Odstraní ADRESÁŘ(e), jsou=li prázdné.

    --ignore-fail-on-non-empty

       bude ignorovat selhání při odstraňování adresáře, způsobená tím, že

       adresář není prázdný

    -p, --parents
       odstraní ADRESÁŘ a jeho předky; např.: `rmdir -p a/b/c' odpovídá `rmdir a/b/c a/b
       a'

    -v, --verbose
       vypisuje diagnostické informace pro každý zpracovávaný adresář

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    rmdir(2)

    Úplná dokumentace pro rmdir je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a rmdir, měl by příkaz

       info coreutils 'rmdir invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.