Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

   scp — - secure copy -- kopíruje soubory mezi počítači za použití šifrované komunikace

POUŽITÍ

   scp [-1246BCpqrv] [-c šifra] [-F ssh_config] [-i soubor_s_identitou] [-l limit]
   [-o ssh_volby] [-P port] [-S program] [[uživatelč.@]počítač1č.:]soubor1 [...]
   [[uživatelč.@]počítač2č.:]soubor2

POPIS

   scp Příkaz scp slouží ke kopírování souborů mezi počítači v síti. Pro přenos dat využívá
   ssh(1) a používá stejnou autentizaci a poskytuje stejné zabezpečení jako ssh(1.) Na rozdíl
   od rcp(1) se scp ptá na přihlašovací hesla (login password) nebo přístupová hesla
   (passphrase), jestliže jsou pro autentizaci potřebná.

   Všechna jména souborů použitá jako parametry příkazu scp mohou obsahovat jméno počítače a
   uživatele pro označení, že soubor má být kopírován na nebo ze zadaného počítače. Lze
   kopírovat i soubory mezi dvěma vzdálenými počítači.

   Povolené jsou následující volby:

   -1   Přinutí scp použít protokol 1.

   -2   Přinutí scp použít protokol 2.

   -4   Přinutí scp používat pouze IPv4 adresy.

   -6   Přinutí scp používat pouze IPv6 adresy.

   -B   Bude pracovat v dávkovém režimu (nebude se ptát na přihlašovací ani přístupová
       hesla).

   -C   Povolí kompresi. Předá programu ssh(1) volbu -C pro povolení komprese.

   -c šifra
       Udává druh šifry, která má být použita pro šifrování přenosu dat. Tato volba je
       přímo předávána programu ssh(1).

   -F ssh_config
       Určí alternativní konfigurační soubor ssh pro uživatele. Tato volba je přímo
       předávána programu ssh(1).

   -i soubor_s_identitou
       Udává jméno souboru, z něhož se čte identita (soukromý klíč) pro RSA autentizaci.
       Tato volba je přímo předávána programu ssh(1).

   -l limit
       Omezuje přenosovou rychlost, zadává se v Kbit/s.

   -o ssh_volby
       Může být použito pro předání voleb programu ssh ve formátu, který používá
       ssh_config(5). To se hodí pro použití voleb, pro něž v programu scp neexistuje
       vlastní volba. Úplné informace o níže uvedených volbách a jejich možných hodnotách
       jsou uvedeny v ssh_config(5).

          AddressFamily
          BatchMode
          BindAddress
          ChallengeResponseAuthentication
          CheckHostIP
          Cipher
          Ciphers
          Compression
          CompressionLevel
          ConnectionAttempts
          ConnectTimeout
          ControlMaster
          ControlPath
          GlobalKnownHostsFile
          GSSAPIAuthentication
          GSSAPIDelegateCredentials
          HashKnownHosts
          Host
          HostbasedAuthentication
          HostKeyAlgorithms
          HostKeyAlias
          HOSTNAME
          IdentityFile
          IdentitiesOnly
          KbdInteractiveDevices
          LogLevel
          MACs
          NoHostAuthenticationForLocalhost
          NumberOfPasswordPrompts
          PasswordAuthentication
          Port
          PreferredAuthentications
          Protocol
          ProxyCommand
          PubkeyAuthentication
          RekeyLimit
          RhostsRSAAuthentication
          RSAAuthentication
          SendEnv
          ServerAliveInterval
          ServerAliveCountMax
          SmartcardDevice
          StrictHostKeyChecking
          TCPKeepAlive
          UsePrivilegedPort
          User
          UserKnownHostsFile
          VerifyHostKeyDNS

   -P port
       Určuje port použitý pro připojení na vzdálený počítač. Pro tuto volbu je použito
       velké písmeno ‘P’, protože význam volby -p (zachování časů a práv souboru) byl
       převzat z programu rcp(1).

   -p   Zachovává čas poslední změny, čas posledního přístupu a práva původního souboru.

   -q   Vypne zobrazování statistiky.

   -r   Rekurzivně kopíruje celé adresáře.

   -S program
       Určuje cestu k programu , který bude použit pro šifrované spojení. Program musí
       rozumět volbám ssh(1.)

   -v   Upovídaný režim. Zajistí, že příkazy scp a ssh(1) budou vypisovat ladící zprávy.
       Užitečné pro ladící účely při problémech se spojením, autentizací a konfigurací.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

   scp skončí s 0 při úspěchu nebo s >0, pokud došlo k chybě.

DALŠÍ INFORMACE

   rcp(1), sftp(1), ssh(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-keygen(1), ssh_config(5), sshd(8)

HISTORIE

   V programu scp byl použit zdrojový kód programu rcp(1) z University of California.

AUTOŘI

   Timo Rinne <tri@iki.fi> Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>