Provided by: wmaker_0.95.0+20111028-4_amd64 bug

JMÉNO

    setstyle - změní nastavení Window Makera související se stylem nebo zavede téma

SYNTAXE

    setstyle [--no-fonts] [--help] [--version] soubor se stylem

DESCRIPTION

    setstyle načítá soubor se stylem a zapíše jeho obsah do domény Window Makera, čímž nastaví
    aktuální styl Window Makera. Jakmile je poskytnutá cesta, adresář bude považovaný za balík
    s tématem a podla toho bude i zavedený. Jakmile je daný argument --no-fonts, nastavení
    související  s  fonty  (IconTitleFont,  ClipTitleFont,  DisplayFont,  MenuTextFont,
    MenuTitleFont, WindowTitleFont) v souboru se stylem budou ignorované.

VOLBY

    --no-fonts
       ignorovat nastavení fontů v souboru se stylem.

    --help vypíše nápovědu

    --version
       vypíše číslo verze

PROMěNNÉ PROSTŘEDÍ

    GNUSTEP_USER_ROOT
       specifikuje cestu k adresáři Defaults. Řetězec "Defaults/" je přidán k této
       proměnné, čímž se určí umístění databází. Jakmile proměnná není nastavená, tak její
       implicitní hodnota je "~/GNUstep"

SOUBORY

    GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/WindowMaker
       Toto je soubor, který se zapíše.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

    getstyle(1x), wmaker(1x)

AUTOR

    Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

    Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

    Do češtiny přeložil Jiří Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.

                      Leden 1999                setstyle(1x)