Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    skill, snice - posílá signál, nebo mění prioritu procesu

POUŽITÍ

    skill [signál] [volby] kritéria pro výběr procesu
    snice [nová priorita] [volby] kritéria pro výběr procesu

POPIS

    Standartní signál pro skill je TERM. Použijte -l nebo -L ke zjištění dostupných signálů.
    Nejpoužívanější signály zahrnují HUP, INT, KILL, STOP, CONT a 0. Signály mohou být
    specifikovány třemi způsoby: -9 -SIGKILL -KILL.

    Implicitně nastavuje snice prioritu procesu na +4 (snice +4 ...). Priorita procesu je
    číslo mezi +20 (nejpomalejší) a -20 (nejrychlejší). Záporné priority jsou vyhrazeny pro
    administrátory.

HLAVNÍ VOLBY

    -f  rychlý mód       Aktuálně neužitečné.

    -i  interaktivní použití
                  Před  provedením  každé
                  akce budete dotázáni.

    -v  upovídaný výstup
                  Zobrazí  informace  o
                  vybraných procesech.

    -w  varování povolena   Aktuálně neužitečné.

    -n  žádná akce       Pouze zobrazí ID procesu.

    -V  show version      Vypíše verzi programu.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROCESU

    Výběrová kritéria mohou být: terminál, uživatel, ID procesu a příkaz. Volby níže mohou
    mohou být použity pro ujištění o správné interpretaci. Nehaňte Alberta pro toto zajímavé
    rozhraní.

    -t  Následující argument je terminál (tty nebo pty).

    -u  Následující argument je uživatelské jméno.

    -p  Následující argument je ID procesu.

    -c  Následující argument je jméno příkazu.

SIGNÁLY

    Následující signály mohou být použity programem skill. Pokud jsou známa, jsou zobrazena i
    čísla a standartní chování.

    Jméno  Číslo  Reakce  Popis

    ()                                               ()

    0      0  n/a    návratový kód signalizuje, zda byl vyslán sigál

    ALRM    14  exit

    HUP     1  exit

    INT     2  exit

    KILL     9  exit   tento signál nemůže být blokován

    PIPE    13  exit

    POLL       exit
    PROF       exit
    TERM    15  exit
    USR1       exit
    USR2       exit
    VTALRM      exit
    STKFLT      exit   nemusí být implementováno

    PWR       ignore  na některých systémech může ukončovat

    WINCH      ignore
    CHLD       ignore
    URG       ignore
    TSTP       stop   může interagovat s shellem

    TTIN       stop   může interagovat s shellem

    TTOU       stop   může interagovat s shellem

    STOP       stop   tento signál nemůže být blokován

    CONT       restart  pokud je proces zastaven, pokračuje, jinak je ignorován

    ABRT     6  core

    FPE     8  core

    ILL     4  core

    QUIT     3  core
    SEGV    11  core
    TRAP     5  core
    SYS       core   nemusí být implementováno

    EMT       core   nemusí být implementováno

    BUS       core   výpis paměti může selhat

    XCPU       core   výpis paměti může selhat

    XFSZ       core   výpis paměti může selhat

PŘÍKLADY

    Příkaz           Popis

    snice seti crack +7     Zpomalí seti a crack

    skill -KILL -v /dev/pts/*  Zabije uživatele na PTY zařízeních

    skill -STOP viro lm davem  Zastaví tři uživatele

    snice -17 root bash     Nastaví prioritu rootovskému shellu

DALŠÍ INFORMACE

    killall(1) pkill(1) kill(1) renice(1) nice(1) signal(7) kill(2)

STANDARDY

    Nejsou popsány žádné standardy.

AUTOR

    Albert Cahalan <albert@users.sf.net> napsal skill a snice roku 1999 jako náhradu za
    nesvobodnou verzi a nyní je údržbářem balíčku procps. Chyby týkající se programu prosím
    posílejte na <procps-feedback@lists.sf.net>.

                                                ()