Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    slabtop - zobrazuje informace o vyrovnávací paměti jádra v reálném čase

POUŽITÍ

    slabtop [ volby ]

POPIS

    slabtop (1) zobrazuje informace o vyrovnávací paměti jádra v reálném čase. Zobrazuje
    seznam cache seřazených podle jednoho z možných kritérií. Také zobrazuje v záhlaví
    statistiku ohledně vrstvy vyrovnávací paměti.

VOLBY

    Standartní spuštění slabtop(1) nevyžaduje žádné volby. Nicméně, jeho chování může být být
    ovlivněno použitím následujících přepínačů:

    --delay=n, -d n
       Obnovuje zobrazení každých n sekund Standartně slabtop(1) obnovuje obraz každé tři
       sekundy. K vypnutí programu stiskněte q.

    --sort=S, -s S
       Seřadit podle S, kde S je jedním z třídících kritérií.

    --once, -o
       Zobrazí pouze jeden výstup a skončí.

    --version, -V
       Zobrazí informaci o verzi a skončí.

    --help Zobrazí stručnou nápovědu a skončí.

TŘÍDÍCÍ KRITÉRIA

    Následující položky jsou platnými třídícími kritérii, které ovlivňují jaké cache jsou na
    vrcholu výpisu. Standartně jsou položky tříděny podle počtu objektů ("o").

    Třídící kritéria můžou být kdykoliv v průběhu programu změněna stisknutím odpovídající
    klávesy.

    a:   seřadí podle počtu aktivních objektů

    b:   seřadí podle počtu objektů na jeden slab (slab = jedna nebo více spojitých stránek
       obsahujících alokované nebo volné objekty)

    c:   seřadí podle velikosti cache

    l:   seřadí podle počtu slabů

    v   seřadí podle počtu aktivních slabů

    n:   seřadí podle jména

    o:   seřadí podle počtu objektů

    p:   seřadí podle počtu stránek na jeden slab

    s:   seřadí podle velikostí objektů

    u:   seřadí podle používanosti cache

PŘÍKAZY

    slabtop(1) přijímá klávesové příkazy od uživatele. Jsou podporovány následující příkazy.
    Velikost písmen nehraje roli.

    Každý platný třídící znak je také přijat, viz sekce TŘÍDÍCÍ KRITÉRIA.

    <MEZERNÍK>
       Obnoví obrazovku.

    q   Ukončí program.

SOUBORY

    /proc/slabinfo -- informace o slabech

DALŠÍ INFORMACE

    free(1), ps(1), top(1), vmstat(8)

POZNÁMKY

    V současné době potřebuje slabtop(1) jádro řady 2.4 nebo novější (konkrétně verzi 1.1
    nebo novější /proc/slabinfo). Kernel 2.2 bude možná podporován v budoucnu.

AUTOŘI

    Napsali Chris Rivera a Robert Love.

    slabtop(1) byl inspirován skriptem v perlu vmtop od Martina Blighta.

    Balík procps je udržován Robertem Lovem a byl vytvořen Michaelem Johnsonem.

    Chyby týkající se programu prosím zasílejte na <procps-list@redhat.com>.