Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    sleep - čeká zadaný časový interval

POUŽITÍ

    sleep POČET[PŘÍPONA]...
    sleep VOLBA

POPIS

    Čeká POČET sekund. PŘÍPONA může být `s' pro sekundy (výchozí hodnota), `m' pro minuty, `h'
    pro hodiny nebo `d' pro dny. Na rozdíl od většiny implementací, které vyžadují POČET jako
    celé číslo, zde POČET může být libovolné číslo s pohyblivou desetinnou čárkou. Pokud je
    zadáno více argumentů, doba čekání je sumou jejich hodnot.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

    Napsal Jim Meyering a Paul Eggert.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    sleep(3)

    Úplná dokumentace pro sleep je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a sleep, měl by příkaz

       info coreutils 'sleep invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.