Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    ssh-add - přidá identifikační klíč (identitu) do autentizačního agenta

POUŽITÍ

    ssh-add [-p] [-l] [-d] [-D] [soubor...]

POPIS

    Příkaz ssh-add přidá identitu do autentizačního agenta ssh-agent. Při spuštění bez
    parametrů přidá identitu ze souboru $HOME/.ssh/identity. V příkazovém řádku lze zadat
    jména jiných souborů. Jestliže je pro přístup k souboru potřeba přístupové heslo
    (passphrase), ssh-add se na něj dotáže uživatele. Je-li zadána volba -p, bude přístupové
    heslo čteno z stdin. Není-li zadána volba -p a uživatel používá X11, bude přístupové heslo
    vyžádáno zvláštním X11 programem, jinak bude čteno z uživatelova terminálu. (Poznámka: má-
    li být pro načtení přístupového hesla použit X11 program, je někdy nezbytné přesměrovat
    stdin na /dev/null.)

    Aby program ssh-add fungoval, musí běžet autentizační agent a musí být předkem aktuálního
    procesu.

VOLBY

    -p  Čte přístupové heslo ze standardního vstupu (nebo z roury).

    -l  Vypíše všechny identity známé autentizačnímu agentu.

    -d  Vymaže zadanou identitu z agenta.

    -D  Smaže všechny identity z agenta.

NÁVRATOVÉ KÓDY

    Příkaz ssh-add nastavuje pro použití ve skriptech návratový kód na jednu z následujících
    hodnot:

    0   Požadovaná operace byla provedena úspěšně.

    1   Nebylo navázáno spojení s autentizačním agentem. V prostředí programu ssh-add
       pravděpodobně není autentizační agent.

    2   Uživatel nezadal požadované přístupové heslo.

    3   Soubor identit nebyl nalezen, není čitelný, nebo má špatný formát.

    4   Agent nemá požadovanou identitu.

    5   Blíže nespecifikovaná chyba; jakákoli chyba, které není popsána výše.

SOUBORY

    $HOME/.ssh/identity
       Implicitní soubor, ze kterého program ssh-add čte RSA autentizační identitu
       uživatele, pokud nebylo zadáno jméno jiného souboru. Tento soubor nesmí být čitelný
       nikým kromě uživatele. Při generování klíče je možné zadat přístupové heslo, které
       bude použito na zašifrování soukromé části tohoto souboru.

       Pokud ssh-add potřebuje přístupové heslo a byl spuštěn z terminálu, bude jej číst z
       tohoto terminálu. Pokud s programem ssh-add není spojen žádný terminál, ale je
       nastavena proměnná prostředí DISPLAY, bude otevřeno X11  okno  pro  zadání
       přístupového hesla. To je obzvlášť užitečné při vyvolání programu ssh-add ze
       skriptu .Xsession nebo podobného skriptu, kterým se startují X11. Na některých
       strojích je třeba spuštění tohoto programu vynutit přesměrováním standardního
       vstupu na /dev/null.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

VIZ TÉŽ

    ssh-agent(1), ssh-keygen(1), ssh(1), sshd(8)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/