Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    ssh-agent - autentizační agent

POUŽITÍ

    ssh-agent příkaz

    eval `ssh-agent [-k] [-s] [-c]`

POPIS

    Program  ssh-agent  shromažďuje soukromé autentizační klíče. Ssh-agent by měl být
    odstartován na začátku X-session nebo login session, a všechna okna nebo ostatní programy
    by měly být startovány jako jeho potomci (příkaz zadaný jako parametr slouží normálně ke
    startu X Window Systemu nebo je uživatelským shellem). Programy odstartované z agenta jsou
    s ním propojeny a automaticky jej používají pro RSA autentizaci při přihlašování na jiné
    stroje pomocí ssh.

    Jestliže je ssh-agent odstartován bez parametrů, poběží jako proces v pozadí. Přitom
    vypíše na stdout příkazy, které mohou být při spuštění v příkazu eval v shellech
    odvozených z sh nebo csh použity pro nastavení proměnných prostředí SSH_AUTH_SOCK a
    SSH_AGENT_PID. Proměnná prostředí SSH_AGENT_PID může být použita pro ukončení agenta
    příkazem kill, když už není potřeba (například při odhlašování z X-session atd.). Nejsou-
    li zadány žádné volby, ssh-agent zjistí podle hodnoty proměnné prostředí SHELL, jaký shell
    (z rodiny *csh nebo *sh shellů) je použit. Volba -c způsobí vypsání příkazu pro nastavení
    proměnných prostředí ve stylu csh shellu, volba -s ve stylu sh shellu.

    Pamatujte, že v Unixech odvozených od System V (přinejmenším v OS IRIX a Solaris) proměnná
    prostředí SHELL nemusí obsahovat jméno aktuálního shellu, který provádí příkaz eval.
    Jestliže je v /etc/default/login nastavena proměnná prostředí ALTSHELL na YES, je proměnná
    prostředí SHELL nastavena na uživatelův login shell.

    Volba -k může být použita k automatickému ukončení agenta. Zabije agenta (pro jeho
    nalezení použije hodnotu proměnné prostředí SSH_AGENT_PID) a vypíše na stdout příkazy
    shellu, které zruší proměnné prostředí SSH_AUTH_SOCKET a SSH_AGENT_PID.

    Agent zpočátku nemá žádný soukromý klíč. Klíče jsou přidávány příkazy ssh-add. Příkaz ssh-
    add při spuštění bez parametrů přidá obsah souboru $HOME/.ssh/identity. Jestliže má soubor
    přístupové heslo, ssh-add se na něj dotáže (použije malou X11 aplikaci pokud běží pod X11,
    nebo terminál pokud běží bez X). Potom zašle identitu agentovi. Agent může obsahovat
    několik identit; agent z nich vybere správnou automaticky. Příkaz ssh-add -l vypíše seznam
    identit aktuálně známých agentovi.

    Výhodou je fakt, že agent je spuštěn na uživatelově lokálním PC, laptopu nebo terminálu.
    Autentizační data nemusí být uložena na žádném jiném stroji, a autentizační přístupová
    hesla nejsou nikdy posílána přes síť. Spojení s agentem je forwardované pomocí ssh, takže
    uživatel může bezpečně používat přístupová práva daná identitami kdekoli v síti.

    Spojení s agentem je dostupné programům-potomkům. Toto spojení je realizováno unix-domain
    soketem (/tmp/ssh-$USER/agent-socket-<pid>), kde <pid> je číslo procesu posluchače (agenta
    nebo sshd démona realizujícího pro agenta proxy). Jméno tohoto soketu je uloženo v
    proměnné prostředí SSH_AUTH_SOCK. Soket je přístupný pouze pro aktuálního uživatele. Tato
    metoda je snadno zneužitelná superuživatelem nebo jinou instancí téhož uživatele. Starší
    verze ssh používaly pro komunikaci s agentem zděděné popisovače souborů a unix-domain
    sokety používaly nekompatibilním způsobem.

    Jestliže byl jako parametr programu ssh-agent zadán příkaz, agent při skončení tohoto
    příkazu automaticky skončí také. Zadaný příkaz bude proveden, i kdyby agent nebyl schopen
    poskytovat své služby.

SOUBORY

    $HOME/.ssh/identity
       Obsahuje RSA autentizační identitu uživatele. Tento soubor nesmí být čitelný nikým
       kromě uživatele. Při generování klíče je možné zadat přístupové heslo; toto heslo
       bude použito na zašifrování soukromé části souboru. Soubor není používán přímo
       programem ssh-agent, ale jeho obsah je příkazem ssh-add přidán do agenta.

    /tmp/ssh-$USER/agent-socket-<pid>
       Unix-domain sokety použité pro spojení s autentizačním agentem. Sokety musí být
       čitelné pouze vlastníkem. Sokety musí být při ukončení agenta automaticky zrušeny.
       Nadřízený adresář adresáře ssh-$USER musí mít nastaven sticky bit.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

VIZ TÉŽ

    ssh-add(1), ssh-keygen(1), ssh(1), sshd(8)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/