Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    ssh-keygen - generátor páru autentizačních klíčů

POUŽITÍ

    ssh-keygen [-b bitů] [-f soubor] [-N nové-přístup-heslo] [-C komentář]

    ssh-keygen -p [-P staré-přístup-heslo] [-N nové-přístup-heslo]

    ssh-keygen -c [-P přístupové-heslo] [-C komentář]

    ssh-keygen -u [-f soubor] [-P přístupové-heslo]

POPIS

    Program ssh-keygen generuje a spravuje autentizační klíče pro ssh(1). Normálně každý
    uživatel, který si přeje používat ssh s RSA autentizací, spustí jednou příkaz ssh-keygen
    pro vytvoření autentizačního klíče a jeho uložení do $HOME/.ssh/identity. Správce systému
    může používat ssh-keygen pro generování klíčů počítače.

    Program normálně vygeneruje klíč a zeptá se na jméno souboru, do kterého má uložit
    soukromý klíč. Veřejný klíč uloží do souboru se stejným jménem, ale s připojeným ".pub".
    Program se také zeptá na přístupové heslo (passphrase). Přístupové heslo může být prázdné
    (klíč počítače musí mít prázdné přístupové heslo), nebo to může být řetězec libovolné
    délky. Dobrá přístupová hesla mají délku 10-30 znaků a nejsou tvořena větou nebo čímkoli,
    co jde snadno uhodnout (anglický text má entropii pouze 1-2 bity na slovo, takže poskytuje
    velmi špatná přístupová hesla). Přístupové heslo může být změněno později použitím volby
    -p.

    Neexistuje žádný způsob, jak zjistit zapomenuté přístupové heslo. Pokud zapomenete nebo
    ztratíte přístupové heslo, budete muset vygenerovat nový klíč a zkopírovat příslušný
    veřejný klíč na ostatní stroje.

    JE DŮRAZNĚ DOPORUČENO POUŽITÍ DOBRÉHO, NEUHODNUTELNÉHO PŘÍSTUPOVÉHO HESLA. NEPOUŽÍVEJTE
    PRÁZDNÉ PŘÍSTUPOVÉ HESLO POKUD NEVÍTE, CO DĚLÁTE.

    V souboru s klíči je také položka komentář. Tato položka slouží uživateli pro snadnější
    identifikaci klíče. Komentář může informovat, k čemu klíč je nebo jak je užitečný. Při
    vytváření klíče je komentář inicializován na uživatel@počítač, ale může být kdykoli změněn
    použitím volby -c.

    Šifra použitá na zašifrování klíče přístupovým heslem je definována v ssh.h. Použitím
    volby -u mohou být klíče zašifrované jakoukoli podporovanou šifrou změněny na tuto
    implicitní šifru.

VOLBY

    -b bitů
       Určuje délku vytvářeného klíče v bitech. Minimum je 512 bitů. Obecně se za
       dostačující pokládá 1024 bitů; klíče s větší délkou nepřinášejí žádné další zlepšení
       bezpečnosti, ale pouze zpomalují. Implicitní délka je 1024 bitů.

    -c  Změní komentář v souborech se soukromými a veřejnými klíči. Program ze zeptá na
       jméno souboru, který obsahuje soukromý klíč, na přístupové heslo (jestliže jej klíč
       má), a na nový komentář.

    -f  Určuje jméno souboru, do něhož bude uložen nebo z něhož bude čten klíč.

    -p  Změní přístupové heslo k souboru se soukromým klíčem místo vytvoření nového
       soukromého klíče. Program se zeptá na jméno souboru, který obsahuje soukromý klíč,
       na staré přístupové heslo, a dvakrát na nové přístupové heslo.

    -u  Změní šifru klíče na implicitní (určena při překladu programu v současnosti 3DES).

    -C  Definuje nový komentář.

    -N  Definuje nové přístupové heslo.

    -P  Definuje (staré) přístupové heslo.

SOUBORY

    $HOME/.ssh/random_seed
       Soubor je použit pro inicializaci generátoru náhodných čísel. Tento soubor nesmí být
       čitelný kýmkoli kromě uživatele. Tento soubor je vytvořený při prvním spuštění
       programu a pokaždé je updatován.

    $HOME/.ssh/identity
       Obsahuje RSA autentizační identity uživatele. Soubor nesmí být čitelný pro nikoho
       kromě vlastníka. Při generování klíče je možné zadat přístupové heslo, které bude
       použito pro zašifrování soukromé části souboru šifrou 3DES. Tento soubor není
       automaticky používán příkazem ssh-keygen, ale je poskytován jako implicitní soubor
       pro soukromý klíč.

    $HOME/.ssh/identity.pub
       Obsahuje veřejný klíč pro autentizaci. Obsah tohoto souboru musí být přidán do
       $HOME/.ssh/authorized_keys na všech strojích, kam se budete chtít přihlašovat s
       použitím RSA autentizace. Obsah tohoto souboru není nutné udržovat v tajnosti.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

VIZ TÉŽ

    ssh(1), sshd(8), ssh-agent(1), ssh-add(1)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/