Provided by: login_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_amd64 bug

JMÉNO

    su - spustí shell pod jiným uživatelským a skupinovým ID

POUŽITÍ

    su  [-flmp]  [-c  příkaz]  [-s  shell] [--login] [--fast] [--preserve-environment]
    [--command=příkaz] [--shell=shell] [-] [--help] [--version] [uživatel [arg...]]

POPIS

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná. Autoritativním
    zdrojem je Texinfo dokumentace.

    Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu su. Příkaz su umožňuje, aby se uživatel
    dočasně stal jiným uživatelem. Spustí shell s reálným a efektivním user ID, group ID, i
    skupinami, jichž je zadaný uživatel členem. Pokud není zadán uživatel, dosadí se root,
    superuživatel. Jméno shellu je převzato ze souboru /etc/passwd. Pokud v /etc/passwd jméno
    shellu není, použije se /bin/sh. Pokud má uživatelský účet heslo, a příkaz su není spuštěn
    pod reálným user ID 0 (tj. superuživatelem), bude požadovat zadání hesla.

    Příkaz su implicitně nemění aktuální adresář. Nastavuje proměnné prostředí `HOME' a
    `SHELL' podle údajů z /etc/passwd a pokud zadaný uživatel není superuživatelem, nastaví
    proměnné `USER' a `LOGNAME' na uživatel. Implicitně není spuštěný shell login shellem.

    Jsou-li zadány další argumenty, budou předány jako argumenty shellu.

    Příkaz su nezpracovává speciálně /bin/sh nebo ostatní shelly (nastavením argv[0] na "-su",
    předáním volby `-c' pouze jistým shellům, atd.).

    Na systémech se syslog démonem může být příkaz su přeložen tak, aby zaznamenával pomocí
    syslogu neúspěšná a volitelně i úspěšná vyvolání příkazu su.

  VOLBY
    -c příkaz, --command=příkaz
       Místo odstartování interaktivního shellu předá příkaz s volbou -c jako jediný
       příkazový řádek shellu.

    -f, --fast
       Předá shellu volbu -f. Tuto volbu je pravděpodobně vhodné používat pouze pro shelly
       csh a tcsh, u nichž zabrání provedení startovacího souboru (.cshrc). U shellů
       vycházejících z Bourne shellu volba -f zakazuje expanzi žolíkových znaků, což
       obecně není žádoucí.

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.

    -, -l, --login
       Spustí shell jako login shell. To znamená, že nebude nastaven obsah žádných
       proměnných prostředí kromě `TERM', `HOME', a `SHELL' (které budou nastaveny, jak je
       popsáno výše), `USER' a `LOGNAME' (které budou nastaveny i pro superuživatele jak
       je popsáno výše). Proměnná prostředí `PATH' bude nastavena na hodnotu definovanou
       při překladu. Aktuální adresář bude nastaven na domovský adresář; před jméno shellu
       bude předřazen znak "-", který způsobí, že bude zpracován startovací soubor nebo
       soubory.

    -m, -p, --preserve-environment
       Nebude měnit proměnné prostředí `HOME', `USER', `LOGNAME' ani `SHELL'. Je chybou,
       pokud uživatel, který spustil příkaz su není superuživatel a přitom má nový
       uživatel omezený shell. Jinak se spustí místo uživatelova shellu z /etc/passwd
       shell zadaný v proměnné prostředí `SHELL'. Omezený shell je takový, který není
       uveden v souboru /etc/shells, nebo v zakompilován seznamu  souborů,  pokud
       /etc/shells neexistuje. Chování příkazu su s touto volbou lze změnit volbami
       --login a --shell (má přednost před hodnotou proměnné prostředí SHELL).

    -s, --shell shell
       Spustí zadaný shell místo uživatelova shellu z /etc/passwd. Je chybou, pokud
       uživatel, který spustil su není superuživatel a přitom shell nového uživatele
       uvedený v /etc/passwd je omezený.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.