Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    uptime - informuje o tom, jak dlouho běží systém

POUŽITÍ

    uptime
    uptime [-V]

POPIS

    uptime poskytuje jednu řádku s následujícími informacemi: Systémový čas, jak dlouho už
    systém běží, kolik uživatelů je právě přihlášeno a průměrné vytížení procesoru za
    posledních 1, 5 a 15 minut.

    Stejná informace je obsažena v záhlaví zobrazovaném programem w(1).

SOUBORY

    /var/run/utmp informace o tom, kteří uživatelé jsou právě přihlášeni
    /proc   informace o procesech

AUTOŘI

    uptime  napsali Larry Greenfield <greenfie@gauss.rutgers.edu> a Michael K. Johnson
    <johnsonm@sunsite.unc.edu>.

    Chyby týkající se programu prosím zasílejte na <albert@users.sf.net>

DALŠÍ INFORMACE

    ps(1), top(1), utmp(5), w(1)