Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    who - vypíše, kdo je přihlášen

POUŽITÍ

    who [VOLBA]... [ SOUBOR | ARG1 ARG2 ]

POPIS

    Vypíše informace o aktuálně přihlášených uživatelích.

    -a, --all
       stejné jako -b -d --login -p -r -t -T -u

    -b, --boot
       čas posledního spuštění systému

    -d, --dead
       vypíše mrtvé procesy

    -H, --heading
       výpisu předřadí řádek s popisem významu jednotlivých sloupců

    -l, --login
       print system login processes

    --lookup
       pokusí se vyhledat jméno počítače pomocí DNS

    -m   pouze jméno počítače a uživatel přiřazený ke standardnímu vstupu

    -p, --process
       vypíše aktivní procesy, spuštěné procesem init

    -q, --count
       všechna přihlašovací jména a počet přihlášených uživatelů

    -r, --runlevel
       vypíše aktuální runlevel

    -s, --short
       vypíše jen jméno, linku a čas (výchozí)

    -t, --time
       vypíše poslední změnu systémového času

    -T, -w, --mesg
       znakem +, - nebo ? označí, zda je možné uživateli zasílat zprávy

    -u, --users
       vypíše přihlášené uživatele

    --message
       stejné jako -T

    --writable
       stejné jako -T

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Pokud není určen SOUBOR, použije se /var/run/utmp. Časté je také použití /var/log/wtmp
    jako SOUBORu. Pokud nejsou určeny ARG1 a ARG2, předpokládá se -m: obvyklé jsou `am i' nebo
    `mom likes'.

AUTOR

    Napsal Joseph Arceneaux, David MacKenzie a Michael Stone.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná  dokumentace pro who je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a who, měl by příkaz

       info coreutils 'who invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.