Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    yes - opakovaně vypisuje řetězec, dokud není ukončen

POUŽITÍ

    yes [řetězec]...
    yes VOLBA

POPIS

    Opakovaně vypisuje řádky složené ze zadaných parametrů oddělených mezerami, dokud není
    násilně ukončen. Pokud nejsou zadány žádné parametry vypisuje opakovaně řádky obsahující
    pouze znak `y'.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo
    novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v
    rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Úplná  dokumentace pro yes je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně
    nainstalovány programy info a yes, měl by příkaz

       info coreutils 'yes invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.