Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    _exit - ukoni prav probihajici proces

SYNTAXE

    #include <unistd.h>

    void _exit(int status);

POPIS

    _exit okamit ukoni volajici proces. Vechny otevene deskriptory soubor,
    ktere nalei procesu jsou uzaveny; pipadni potomci procesu jsou zddni
    procesem islo 1, initem, a rodii procesu je zaslan signal SIGCHLD.

    status je vracen rodii jako navratovy kod, a me byt pouit nkterou
    funkci z rodiny wait.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    _exit se nikdy nevrati, okamit ukoni proces.

SPLUJE STANDARDY

    SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

POZN'AMKY

    _exit nevola adne funkce registrovane ANSI C funkci atexit a ani
    nevyprazdni standardni vstupn vystupni buffery. Tyto operace provadi
    exit(3).

DAL'I INFORMACE

    fork(2), execve(2), waitpid(2), wait4(2), kill(2), wait(3), exit(3)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/