Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    _exit - ukonči právě probíhající proces

SYNTAXE

    #include <unistd.h>

    void _exit(int status);

POPIS

    _exit okamžitě ukončí volající proces. Všechny otevřené deskriptory souborů, které náleží
    procesu jsou uzavřeny; případní potomci procesu jsou zděděni procesem číslo 1, initem, a
    rodiči procesu je zaslán signál SIGCHLD.

    status je vrácen rodiči jako návratový kód, a může být použit některou funkcí z rodiny
    wait.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    _exit se nikdy nevrátí, okamžitě ukončí proces.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

POZNÁMKY

    _exit nevolá žádné funkce registrované ANSI C funkcí atexit a ani nevyprázdní standardní
    vstupně výstupní buffery. Tyto operace provádí exit(3).

DALŠÍ INFORMACE

    fork(2), execve(2), waitpid(2), wait4(2), kill(2), wait(3), exit(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na
    http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/