Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JMÉNO

    _exit - ukonči právě probíhající proces

SYNTAXE

    #include <unistd.h>

    void _exit(int status);

POPIS

    _exit okamžitě ukončí volající proces. Všechny otevřené deskriptory
    souborů, které náleží procesu jsou uzavřeny; případní potomci procesu
    jsou zděděni procesem číslo 1, initem, a rodiči procesu je zaslán
    signál SIGCHLD.

    status je vrácen rodiči jako návratový kód, a může být použit některou
    funkcí z rodiny wait.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    _exit se nikdy nevrátí, okamžitě ukončí proces.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

POZNÁMKY

    _exit nevolá žádné funkce registrované ANSI C funkcí atexit a ani
    nevyprázdní standardní vstupně výstupní buffery. Tyto operace provádí
    exit(3).

DALŠÍ INFORMACE

    fork(2), execve(2), waitpid(2), wait4(2), kill(2), wait(3), exit(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/