Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    bind - piazeni adresy (jmena) soketu

SYNTAXE

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int bind(int sockfd, struct sockaddr *my_addr, int addrlen);

POPIS

    bind piadi soketu sockfd, lokalni adresu my_addr. my_addr je addrlen
    bajt dlouha. Tradin je tato operace nazyvana "piazeni jmena soketu"
    (kdy je soket vytvoen volanim socket(2), tak existuje v jmennem
    prostoru (rodin adres), ale neni mu piazeno jmeno.)

POZN'AMKY

    Piazeni jmena v domen UNIX vytvoi soket na souborovem systemu, ktery
    musi byt smazan, jestlie ji nebude dale vyuivan (volanim unlink(2)).

    Pravidla pouivana pi piazovani jmena soketu zavisi na komunikani domen
    (jmennem prostoru). Blii informace naleznete v sekci 4 manualovych
    stranek.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Je-li volani uspne, je vracena 0. Pi chyb je vracena -1 a promnna errno
    je nastavena.

CHYBY

    EBADF  sockfd neni platnym deskriptorem.

    EINVAL Soket u ma pidlenu adresu.

    EACCES Adresa je chranna a uivatel neni super uivatelem.

    ENOTSOCK
        Argument je souborovym deskriptorem, neni to soket.

    Nasledujici chyby jsou specificke pro UNIXovou domenu (AF_UNIX):

    EINVAL Adresa addr_len je patna nebo soket nebyl ve formatu AF_UNIX .

    EROFS  I-uzel soketu se ma nachazet na souborovem systemu urenem pouze
        pro teni.

    EFAULT my_addr ukazuje mimo pistupny adresovy prostor.

    ENAMETOOLONG
        my_addr je pili dlouha.

    ENOENT Soubor neexistuje.

    ENOMEM Nedostatek pamti v jade.

    ENOTDIR ast cesty neni adresa.

    EACCES Nemate pravo k pistupu do asti cesty.

    ELOOP  my_addr obsahuje kruhovy odkaz (nap. pes symbolicky odkaz)

SPLUJE STANDARDY

    SVr4, 4.4BSD (funkce bind se poprve objevila v BSD 4.2). SVr4
    dokumentuje dali chyby: EADDRNOTAVAIL, EADDRINUSE, ENOSR, a chyby
    specificke pro UNIXovou domenu EIO, EISDIR a EROFS.

DAL'I INFORMACE

    accept(2), connect(2), listen(2), socket(2), getsockname(2)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/